Investera i framtiden

Skräddarsydda finansiella lösningar som passar just dig

- PAM CAPITAL

Mönster_edited.png
PENSUM-OFFICE_Lev_03_lowres-min.jpg

Rådgivande eller diskretionär förmögenhetsförvaltning för privatpersoner och företag. Placeringsrådgivning för institutioner, stiftelser och organisationer. 

Mönster_edited.png

Wealth Management

Fokus på en aktiv tillgångsallokering och utnyttjande av de fördelarna vi har i egenskap av en mindre och fristående aktör.

PENSUM-OFFICE_Lev_20_lowres (1)-min.jpg
Mönster_edited.png

Asset
Management

PENSUM-OFFICE_Lev_11_lowres-comp.jpg

Lär känna våra kapitalförvaltare

PENSUM-OFFICE_Lev_06_lowres-min.jpg
Mönster_edited.png

Alltid en bra
investering

Finansiell rådgivning för privatpersoner, företag och institutioner. Vi förvaltar kapital – men minst lika viktigt är det att förvalta våra kunders förtroende. Vi jobbar tillsammans med våra kunder för att hitta de bästa lösningarna inom aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Allt för att kunna erbjuda finansiella lösningar som passar just dig.

Mönster_edited.png

Kundinformation

I ett led att omorganisera Pensum Asset Management AB:s verksamhet kommer bolaget att ändra avgifterna för tjänsten orderförmedling. De nya avgifterna träder i kraft from den 1 jan 2022.

PENSUM-OFFICE_Lev_02_lowres.jpg
PENSUM-OFFICE_Lev_01_lowres-min_edited.j

Lediga jobb

Lorem
Impsum

Lediga jobb

Lorem
Impsum

Investera i framtiden

Hos oss får du, som privatperson eller institution, hjälp att investera i aktier, räntebärande värdepapper och fonder
världen över. Vi investerar också i alternativa tillgångar som fastigheter, privat...

Mönster_edited.png
Mönster_edited.png
Hör av dig till oss!

Tack för ditt meddelande!