top of page

Behandling av personuppgifter

PAM Capital behandlar dina personuppgifter med största ansvar och utifrån gällande lagstiftning, däribland Datskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). I denna integritetspolicy vill vi informera om hur, vilka och varför vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg i din kontakt med oss. Vi informerar även vilken rättslig grund vi har för att behandla dina personuppgifter.  

 

PAM Capital har rätt att närsom ändra denna policy och kommer i sådana fall publicera eventuella ändringar på hemsidan med information om när ändringarna träder i kraft.  

 

Om du är kund hos oss 

Vilka personuppgifter vi behandlar 

För att bli kund hos oss behöver vi inhämta vissa personuppgifter från dig. Uppgifterna innefattar namn och kontaktuppgifter såsom mejladress, telefonnummer och postadress. Vi behöver även kunna styrka din identitet, genom till exempel en kopia av din ID-handling. Därtill behöver vi enligt lag inhämta uppgifter om skattehemvist, skatteregistreringsnummer, uppgifter för kundkännedom och bekämpning av penningtvätt, uppgifter för att vi ska kunna göra en passande -eller lämplighetsbedömning (exempelvis ekonomisk information) samt transaktionsinformation. 

 

Vi dokumenterar samtal och elektronisk kommunikation i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden.  

Uppdatering av information om företag hämtar vi från Credit Safe och Bolagverkets register över verkliga huvudmän.  

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Personuppgifterna behandlas för att PAM Capital ska kunna erbjuda sina tjänster och för att vi ska kunna göra en bedömning över om vi kan/och ingå avtal med dig som kund. Viss behandling av personuppgifter utförs även för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter som kapitalförvaltare enligt gällande lagar, såsom lagen om värdepappersmarknaden, penningtvättslagen, marknadsmissbruksförordningen, bokföringslagen och FATCA/CRS. 

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Vi delar endast dina personuppgifter med anställda inom bolaget som kräver dessa för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer, som behandlar personuppgifter i vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Det kan exempelvis vara en leverantör som tillhandahåller system, programvara eller IT-lösning till oss som företag.  

 

Vi är även skyldiga att rapportera uppgifter till Skatteverket och Finansinspektionen. 

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. Som huvudregel är det för närvarande tio år efter avslutad kundrelation.   

 

Om du har varit i kontakt med oss 

Om du har varit i kontakt med oss genom att exempelvis fylla i vårt kontaktformulär på hemsidan eller anmält dig till något av våra evenemang kommer vi att behandla de uppgifter du har angett, exempelvis namn, telefonnummer och mejladress.  

 

Genom att fylla i vårt kontaktformulär eller en anmälan till ett evenemang ger du PAM Capital samtycke att behandla angivna personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter för att informera om våra tjänster, evenemang och annan information som vi tror kan vara av intresse för dig att ta del av genom våra nyhetsbrev.  

 

Vi sparar dina uppgifter tills du begär att få dessa raderade.  

 

Om du är en potentiell kund för oss 

Vi kan i vissa fall bli tipsade om att kontakta dig och i de fall vi bedömer att vi har ett berättigat intresse att kunna erbjuda våra tjänster kan vi inhämta namn och kontaktuppgifter från någon du känner.  

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och erbjuda våra tjänster, genom exempelvis nyhetsbrev. Vi sparar dina uppgifter sålänge vi bedömer att du har ett intresse av våra tjänster. 

 

Om du söker ett jobb hos oss 

Om du söker ett jobb hos oss behandlar vi de personuppgifter du skickar in genom ansökan, till exempel namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. Genom att skicka in din ansökan får PAM Capital ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att bedöma om du är en lämplig kandidat för aktuell tjänst eller eventuellt kommande lediga tjänster inom bolaget.  

 

Vi kan i vissa fall dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträdanden, exempelvis rekryteringsföretag.  

 
Vi sparar dina uppgifter tills du begär att få dessa raderade. 

 

Dina rättigheter 

Du har i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR) rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran måste ske skriftligen och gälla ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att få personuppgifter raderade är inte absolut, då den rättsliga förpliktelsen att spara uppgifter har företräde. Du har även rätt att inge klagomål om vår personuppgiftsbehandling till ansvarig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten.  

 

Grundas behandling av personuppgifter genom samtycke kan du närsom dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post hello@pamcapital.se

 

Personuppgiftsansvariga 

Personuppgiftsansvariga är PAM Capital AB, organisationsnummer 559158-4742, Jakobsbergsgatan 13, Box 3902, 111 44 Stockholm. För frågor gällande vår integritetspolicy går det bra att mejla oss på hello@pamcapital.se eller ringa 08-563 187 00. 

Datum 2023-04-03.

bottom of page