top of page

Hur göra generationsskifte på bästa sätt?


Är det dags att lämna över företaget till nästa generation? Ska barnen ta över gården? Vad är bästa sättet att göra ett generationsskifte på? Och hur fungerar det egentligen med skatt? Vi förstår att det är mycket att tänka på. Men ett generationsskifte behöver inte vara krångligt, bara du ger det tid och vågar att ta hjälp av utomstående experter.


Vad är ett generationsskifte?

Ett generationsskifte innebär ofta ett överlåtande av ett företag, en familjegård eller mark från en generation till en annan. Det är vanligast förekommande inom familjen, men det går också att genomföra ett generationsskifte och överlåta företag eller gård till exempelvis närstående eller anställda. Syftet med ett generationsskifte är en smidig övergång där kunskap och ägande förs vidare på ett bra sätt.


Vad kan ett generationsskifte innebära?

Varje generationsskifte är unikt. Det är en mängd olika faktorer som måste tas hänsyn till och många gånger är det stora tillgångar som hanteras. Utöver alla praktiska bestyr är ett generationsskifte många gånger är det en känslomässig process. Det är upp till dig att bestämma vad som känns bäst.


För att föra vidare företaget, gården eller marken behöver det först och främst värderas. Överlåtelsen ska även finansieras och eventuellt behöver olika parter kompenseras. Det finns flera olika sätt att göra ett generationsskifte på: du kan exempelvis välja att överlåta ditt företag eller fastighet som arv, en gåva, via köp eller testamente. Beroende på det alternativ som passar er bäst så kan skattekonsekvenserna variera. Därför är det viktigt att se över vilka alternativ som finns, få rätt information och råd om de olika möjligheterna samt att prata om detta med alla inblandade. Detta är något som kan vara både känsligt och ta tid. Därför rekommenderar vi att börja tidigt, ibland redan fem år innan det är tänkt att genomföras. Det är mycket som ska hinnas med och många detaljer som ska diskuteras. Det är viktigt att ha en öppen dialog och belysa att det är av vikt för alla inblandade att hitta en bra lösning – ingen vill förlora tid eller betala mer skatt än vad som är nödvändigt.


Olika metoder för överlåtelse – gåva eller köp?

Två vanliga former av överlåtelse vid generationsskifte är som gåva eller via köp. Det går även bra att göra en kombination av båda alternativen. Du behöver också fundera på vad som ska ingå i ett eventuellt överlåtelseavtal, äktenskapsförord eller arrendeavtal. Att relevanta avtal upprättas är en förutsättning för genomförande av ett ägarskifte.


Eftersom vi inte har arvs- och gåvoskatt i Sverige så kan det vara skattemässigt fördelaktigt att skriva över fastigheter och aktier i familjeföretaget på sina barn som ett förskott på framtida arv. Genom att överlåta företag eller exempelvis mark som en gåva blir det således skattefritt. Men det ska tydliggöras att mottagaren inte slipper undan skatten, den skjuts bara på framtiden.


Så här fungerar det:

  • Överlåtaren betalar ingen kapitalvinstskatt

  • Mottagaren slipper betala stämpelskatt

  • Den nye ägaren övertar överlåtarens anskaffningsvärden och de befintliga skattemässiga värdena, t.ex. tidigare sparad räntefördelning och skogsavdrag. Men mottagaren kommer att behöva betala skatt när denne exempelvis vill sälja vidare.

Om du väljer att genomföra generationsskiftet i form av en gåva kan det vara bra att skriva in speciella villkor som du tycker är viktiga i ett gåvobrev. Det kan exempelvis handla om att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, att du som givare förbehåller dig nyttjanderätt till fastigheten, att egendomen inte får pantsättas, eller liknande. Är det flera personer som ska ta över så finns det flera parametrar att ta in i kalkylen för att undvika framtida konflikter mellan syskon eller delägare. Tänk på att samägande kan många gånger vara extra komplicerat då de nya ägarna kan ha olika visioner, ambitioner, ekonomiska förutsättningar och intressen.


Om generationsskiftet istället genomförs som ett köp så kan den nya ägaren få möjlighet till förbättrad räntefördelning och skogsavdrag. Men den dagen fastigheten ska överlåtas på nytt blir också kapitalvinsten lägre.


Hur kan PAM Capital hjälpa till vid ett generationsskifte?

Ovan har vi gått igenom några av de saker som man behöver ta i beaktning vid ett generationsskifte. Varje överlåtelse är självklart unik, och innebär således många andra aspekter och situationer att ta hänsyn till. Det är, som vi tidigare nämnt, också mycket känslor inblandade. Därför rekommenderar vi att ta hjälp av professionella rådgivare för ett smidigare generationsskifte. En utomstående kan, utöver att bidra med expertis kring skattefrågor och avtal, även underlätta denna känsliga, och känslosamma, process.


Som kapitalförvaltare är vi vana vid att hantera större tillgångar och förmögenheter enligt våra kunders önskemål och livssituation. Vid ett generationsskifte kan vi exempelvis se vilket alternativ som är mest fördelaktigt för just din situation. Vi genomför genomlysningar, hittar skattemässigt fördelaktiga lösningar och bidrar med komplexa ekonomiska kalkyler för att investera hela eller delar av kapital. Ett väl genomfört förarbete ger goda förutsättningar för ett enkelt generationsskifte med nöjda parter och en ljus framtid.


På PAM Capital har vi kompetens inom de områden som krävs för ett lyckat generationsskifte. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med entreprenörer och företagare för att överlåtandet av exempelvis familjeföretag eller familjegårdar ska bli så fördelaktigt som möjligt. Vi skräddarsyr en lösning som passar för just er, helt utifrån era förutsättningar. Hör av dig redan idag – generationsskiften kan som sagt vara tidskrävande processer.




Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page