top of page

Utvecklingen på kapitalmarknaden under tredje kvartalet


Utvecklingen på kapitalmarknaden har varit mycket svag under det tredje kvartalet där börsen backat 7 procent och många obligationer har sjunkit kraftigt i pris som en konsekvens av den snabbt stigande räntan. Anledningen till denna generella tillbakagång är nästan uteslutande hänförlig till fastighetssektorn, som motsvarar drygt halva obligationsmarknaden, och som varit under en nästan orealistisk press det senaste kvartalet. Framför allt är det juniora obligationer som prissätts mycket lågt och det nästan oberoende av storleken på emittentens tillgångar och substansvärde.

Riksbankens höjning av styrräntan med 4 procent under 1,5 år har nu kommit in i sin sista fas, då inflationen sjunkit i 6 månader och vi inväntar nu en möjlig sista styrräntehöjning i november. Detta kommer gynna fastighetsmarknaden där många bolag fortfarande avser att konsolidera sina balansräkningar och amortera ner sina skulder.

Vi har svårt att tro att många av börsens fastighetsbolag ska gå omkull och därtill utan behållning till obligationsägarna. Då det är stora värden som handlas till låga priser bör detta beaktas.

För att försöka tillvarata denna möjlighet kommer PAM Distressed Opportunities AB (publ) (PDO) starta inom kort. PDO kommer via emission av preferensaktier att investera cirka 150 mkr i ett brett urval av lågt prisade obligationer i framför allt fastighetssektorn med valutasäkring och ett treårsperspektiv, där avkastningsmålet är satt till drygt 50 procent. Möjligen kan detta diversifierade innehav vara ett alternativ för er att få del i vad vi tror kommer att bli en större prisförändring när Riksbanken ändrar sin räntepolitik.

Läs mer om kreditmarknaden i PAM Capitals Fixed Income rapport för Q3 2023.


PAM Fixed Income - Kvartal 3 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 477KB

 Comments


bottom of page