top of page

S&P 500 = Nvidia

S&P 500 är +42,9 procent sedan den 31 december 2022. Ett likaviktat index är +16,4 procent. Tech-sektorn i USA har stigit 105,7 procent under samma period och S&P 500 exklusive tech-sektorn har gått upp 23,5 procent.

Det är framför allt Nvidia som bidragit till den kraftiga uppgången för såväl S&P 500 som tech-sektorn med en uppgång på 827,7 procent (!) sedan slutet av 2022. Nvidias börsvärde motsvarar nu cirka 6 procent av USA:s totala börsvärde, från ungefär 1 procent i slutet av 2022. Även Facebook och Amazon har gått väldigt starkt under den här perioden med uppgångar på 315,1 respektive 117,6 procent.

Större delen av börsuppgången i USA beror alltså på ett enda bolag - Nvidia.

Utveckling under året för utvalda marknaderCommenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page