top of page

Räntorna fortsätter stiga


Räntorna fortsätter att stiga och korta löptider fortsätter att erbjuda högre yield än långa löptider, vilket indikerar en svagare konjunktur och vis-a-vis lägre styrräntor. Riksbanken väntas nu höja styrräntan med 25 bps till 4 procent på mötet i slutet av september och därtill ytterligare en gång i november, beroende på inflationsutfallen under hösten. Därefter prissätter räntemarknaden sex månader av sidledes rörelse varpå styrräntesänkningarna initieras.

Framför allt fastighetssektorn pressas av höga korta räntor och trots att många fastighetsbolag har stort eget kapital och därtill access till nytt kapital via börs, banker och investerare, indikerar priserna på deras obligationer i vissa fall omfattande tillgångsnedskrivningar. Baserat på en relativt snar vändning i styrräntan skapar detta en möjlighet för investerare som tror på den svenska fastighetssektorns överlevnad då många obligationer handlas med ”Distressed” avkastningspotential på upp till 500 procent totalavkastning.

PAM Distressed Opportunity AB (PDO)

PAM Capital är av uppfattningen att ett slut på räntehöjningarna generellt kommer att öka riskviljan men också succesivt förbättra förutsättningarna för fastighetsbolagen samt vända sentimentet bland investerare. I syfte att tillvarata denna potential är PAM Capital tillsatt som förvaltare av PAM Distressed Opportunity AB (u.b.), ett investeringsbolag som under tre år ska investera i primärt stressade fastighetsobligationer och därtill proaktivt arbeta för återbetalning av kapitalet. PAM Distressed Opportunity AB (PDO) ska investera i både seniora-, juniora- och hybrida obligationer för att öka riskspridningen. PDO har en målavkastning på +50 procent under investeringstiden på upp till tre år där all avkastning överstigande 50 procent ska delas ut. Efter senast tre år säljs alla kvarvarande värdepapper och en slututdelning av tillgångarna sker. Det kommer även finnas möjlighet till handel under löptiden.


PDO ska med fördel kunna ersätta enskilda innehav i pressade fastighetsobligationer då diversifieringen kommer att sänka portföljrisken och erbjuda högre riskjusterad avkastning. Frågor kring PDO och bifogad presentation besvaras av din kapitalförvaltare och i samband med kommande lunchseminarium i Stockholm den 8 och 13 september samt på invigningen i Linköping den 7 september.PAM - Distressed Opportunities
.pdf
Ladda ner PDF • 1.09MB


Inflation i USA, Europa och Sverige sedan december 2020.


Urval av fastighetsaktier sedan december 2020.

 

Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page