top of page

PDO Marknadsbrev #1 Q4 2023Om PAM Distressed Opportunities (PDO)

PAM Capital drog under hösten 2023 slutsatsen att inflationen skulle fortsätta sjunka och att Riksbanken under 2024 skulle sänka styrräntan. Detta skedde mot bakgrund av en inverterad räntekurva, sjunkande BNP-utsikter, kraftiga baseffekter samt faktumet att stora delar av KPI kunde härledas till stigande ränte- och boendekostnader. För att tillvarata potentiell avkastning i kommande styrränteskifte startades PAM Distressed Opportunities (PDO) som ett investeringsbolag för att primärt investera i fastighetsobligationer vilka i varierande utsträckning handlas till stora rabatter mot nominellt belopp. 

 

PAM Capital förvaltar investeringsportföljen för PDO med investeringsfilosofin att lägre räntor ska ge fastighetsbolagen lägre upplåningskostnader, förbättrade möjligheter till refinansiering och fastighetsförsäljningar samt att en lägre ränta ökar riskviljan i kreditmarknaden och därmed priserna på företagsobligationer. Sedan starten i slutet av november har investeringsportföljens värde ökat med 2,86 procent. Bifogat är PDO:s första marknadsbrev för Q4 2023 med reflektioner kring ränteutveckling under 2023. Mer information om PDO finns tillgängligt på hemsidan: www.pdoinvest.se


PAM Distressed Opportunities (PDO) - Kvartal 4 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 939KB

Comments


bottom of page