top of page

Otroligt bra rapportperiod


Rapportperioden för årets första kvartal har varit otroligt bra. Vi är överraskade över hur väl bolagen presterade i kvartalet. Flertalet bolag som rapporterat har förbättrat sitt resultat jämfört med det första kvartalet 2022 och även överträffat förväntningarna. Den konjunkturavmattning som många bedömare anser att vi är mitt inne i är inte uppenbar utifrån vad bolagen kommunicerar.

Konsumentrelaterade bolag har det tufft men de flesta större verkstadsbolagen - ABB, Assa Abloy, Atlas Copco och Sandvik som exempel - har presterat mycket bra i det första kvartalet och är dessutom försiktigt optimistiska kring framtiden. Orderingången är förvånansvärt stark, till exempel ökade Atlas Copcos orderingång organiskt med 5 procent jämfört med förväntade -17 procent. De konsumentrelaterade bolagen kommer förhoppningsvis utvecklas bättre under det andra halvåret medan det finns en uppenbar risk att de större verkstadsbolagen får det motigare under årets andra halva och även under första halvåret nästa år. Sammantaget finns det gott hopp om att 2024 blir ett klart bättre år än 2023.


En viktig förklaring till bolagens goda resultatutveckling är att situationen med komponentbrist som varit ett stort problem generellt under en lång period, är betydligt bättre nu, vilket syns i bolagens försäljning och marginalutveckling. Att komponenterna kommer i tid, ökar försäljningen och produktionen går smidigt, vilket i sin tur resulterar i högre lönsamhet.


Lång period av kraftiga prisökningar

Det var många år sedan vi upplevde så höga inflationssiffror som vi har just nu. Konsumentprisindex, som mäter den generella prisnivån i Sverige, började skena sommaren 2021 och har sedan dess stigit 17 procent. Elpriserna började stiga kraftigt redan i februari 2021 och matpriserna och boräntorna tog rejäl fart från inledningen av 2022. Sedan dess har matpriserna stigit med 25 procent och 3-månadersräntan på bolån hos Swedbank, inklusive rabatt, har gått från cirka 1,5 procent till strax över 4 procent. Den räntehöjningen betyder en månatlig ökning av räntekostnaderna på cirka 1 500 kronor för ett lån på 1 miljon kronor.

Källa: SCB

Både företag och hushåll har således kämpat med kraftiga prisökningar under lång tid. Men än så länge syns inte mycket av det här i de noterade bolagens resultaträkningar. Svenska bolag går generellt sett väldigt bra. Tillväxten är god och lönsamheten hög. Rimligtvis bör dock de betydligt högre kostnaderna för hushållen påverka efterfrågan och därmed företagens försäljning och lönsamhet någon gång.


Källa: SCB

Källa: Skellefteå Kraft
 

Utveckling under året för utvalda marknader


Comentários


bottom of page