top of page

Optimismen spirar


Stockholmsbörsen närmar sig årshögstanivån från 2 februari i år. När vi tittar på Fear & Greed Index ser vi att optimismen spirar, vilket inte brukar båda gott för aktiemarknadens utveckling på kort sikt.


Inflation och konjunktur har varit de främsta anledningarna till oro på aktiemarknaden i år, men trots detta är börsen upp 13 procent hittills i år. De 30 största bolagen på Stockholmsbörsen är i genomsnitt upp 17 procent i år. Börsens minsta bolag (OMX Stockholm Small Cap) har istället sjunkit 3 procent. De aktier som utvecklats bäst på OMXS30 i år är Evolution (+41 %), Hennes & Mauritz (+35 %) och ABB (+34 %). Det är främst verkstadsaktierna som dragit börsen. Förutom ovan nämnda ABB är Alfa Laval, Atlas Copco och SKF upp med mellan 25 och 30 procent i år. Fastigheter är den sektor som utvecklats sämst med en nedgång i år på 9 procent. SBB är i botten med ett ras på 72 procent. Men det är ett fåtal fastighetsbolag som har givit positiv avkastning i år, till exempel Atrium Ljungberg, Catena, Wihlborgs och Castellum.


Vad beträffar orosmolnet räntor så är de långa räntorna både i Sverige och USA i princip oförändrade i år, även om den svenska 10-åringen stigit något den här veckan. Styrräntan i USA väntas stabiliseras omkring nuvarande nivå resten av året. Räntemarknaden är med andra ord ganska odramatisk för tillfället även om inflationshotet lever.


Den ”efterlängtade” lågkonjunkturen lyser med sin frånvaro (på aktiemarknaden) än så länge. Visst märks det i makrostatistiken att hushållen inte konsumerar lika friskt som tidigare men på Stockholmsbörsen är det endast ett fåtal bolag som drabbats. Vi räknar dock med att industrikonjunkturen försämras under det andra halvåret i år och det första halvåret nästa år, men utan dramatik.Många verkstadsbolag, som till exempel Atlas Copco, värderas högt i ett historiskt perspektiv. Å andra sidan finns det en mängd bolag som handlas till väldigt låga värderingar och exempelvis värderas under eget kapital. De bolag som går bra älskas av aktiemarknaden och de bolag som inte presterar just nu hatas, lite hårdraget. Aktiemarknaden har en tendens att extrapolera både en bra och dålig utveckling. Störst potential, vilket i regel är förknippat med hög risk, finns bland de bolag som börjar visa kraftig vinsttillväxt efter en svag period. Det bästa sättet att tjäna pengar långsiktigt har dock varit att fortsätta äga bolag av hög kvalitet trots en, för stunden, ansträngd värdering. Vi angriper den här utmaningen genom att ha större delen av portföljen i kvalitetsbolag. Bolag som under många år utvecklas väldigt väl och har nyckeltal som imponerar. Men för att fånga upp de bolag som har bra förutsättningar att växa sin vinst kraftigt, och där vi samtidigt anser att värderingen speglar för lågt ställda förväntningar, äger vi ett fåtal, utvalda värdecase. De kvalitetsbolag som handlas till höga värderingar behåller vi, så länge värderingen inte speglar helt orealistiska förväntningar på framtida intjäning. Och bland de bolag som värderas väldigt lågt letar vi efter de som har goda förutsättningar att vända sin verksamhet och visa hög vinsttillväxt de kommande åren. Några exempel på värdecase i Nordenportföljen är Securitas, Stillfront och Traton.

Att ha kvalitetbolag som en bas i portföljen, kombinerat med värdecase och småbolag, anser vi ger mycket bra förutsättningar för att skapa en god avkastning över tid.

 

Utveckling under året för utvalda marknader


Comments


bottom of page