top of page

Moank Fintech Group tar in ny investerare, som blir näst största ägare

Moank Fintech Group är ett publikt aktiebolag som investerar i fintech-verksamheter och en av PAM Capitals alternativa investeringar.


Moank Fintech Group och Jula Holding har undertecknat ett avtal i samband med att Jula går in som ny investerare i Moank Fintech Group. Jula Holding blir därmed näst största ägare i koncernen.


I en nyligen avslutad affär har Jula Holding gjort en betydande investering i Moank Fintech Group och blir därmed den näst största ägaren i koncernen. Investeringen markerar en viktig milstolpe för Moank Fintech Group och öppnar upp möjligheter för framtida tillväxt och utveckling. Jula Holding ser fram emot att bidra till Moank Fintech Groups framgång och att dra nytta av synergier som kan skapas genom detta ägande.

”Jula Holding har visat förtroende för vår koncern, vilket stärker vår position på marknaden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att maximera värdet för våra aktieägare” säger Karl Bodén, styrelseordförande i Moank Fintech Group.

Moank Fintech Group är övertygade om att investeringen kommer driva fortsatt tillväxt för koncernen och dess dotterbolag.


Om Moank Fintech GroupAB (publ)

Moank Fintech Group AB är en svensk bolagsgrupp med fokus på investeringar i fintech. Moank Fintech Group äger bland annat kreditmarknadsbolaget Moank AB och Fimento AB som tillhandahåller en egenutvecklad mjukvaruplattform för finansiella tjänster. Moank Fintech Group är en aktiv ägare i verksamheterna och har en stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör bättre och mer effektiva tjänster och produkter för konsumenter som företag.


Om Jula Holding

Jula Holding koncernen har främst växt fram ur verksamheter förknippade med retailföretaget JULA AB. Ur handeln har en koncern utvecklats med verksamheter inom flera olika områden. Koncernen består idag av sju bolag: Jula, Hööks, Jula Logistics, G&K Blanks Fastigheter, Wästgöra Finans, Jula Miljö & Energi samt Jula Hotell. Jula Holding har cirka 4 500 anställda och omsatte cirka 10,7 miljarder SEK under 2022.


Yorumlar


bottom of page