top of page

Marknadskollen - "When there is blood in the streets"Bild: UBS


De senaste dagarna har tre extraordinära händelser inträffat med stark påverkan på både aktie- och räntemarknaden. UBS övertagande av Credit Suisse för 3,3 miljarder USD och en total nedskrivning av Credit Suisse AT1-obligationer (ca. 17 miljarder USD) är tveklöst den största händelsen. Att två relativt stora amerikanska banker, Silicon Valley Bank och Signature Bank och därtill en mindre, Silvergate Bank, gått omkull till följd av att de värderade sina ”säkra” innehav i statspapper enligt Mark-to-Maturity (förfallokurs) är nummer två. Den tredje stora händelsen är den kraftiga räntenedgången i amerikanska statspapper, US 5Y, som gick ner från 4,35 % till 3,56 % och US 2Y som gick från 5,06 % till 3,63 %, vilket är en konsekvens av att bankerna gått omkull och att den amerikanska riksbanken nu väntas vara mer återhållsam med vårens väntade räntehöjningar.

Vad öppnar detta för möjligheter?

Affären mellan UBS och Credit Suisse samt den Schweiziska Riksbankens nedskrivning av Credit Suisse AT1-obligation pressar priserna på europeiska bankaktier där Deutsche Banks aktie tappat 25% i år och SEB 11%. Givetvis har även bankernas utestående AT1-obligationer, utgivna i USD, tappat i priser och svenska storbankers utestående AT1-obligationer avkastar nu drygt 8% beroende på löptid. Anmärkningsvärt är ändå att svenska fastighetsbolag är så kraftigt ratade. På knappt två månader har t.ex. Balders aktiekurs tappat 38% och deras hybridobligation gått tillbaka från 80 till 69 EUR trots att Balder nyligen tagit in 1,8 miljarder kronor i nyemission från AMF (50,80 per aktie) och emitterat en konvertibel obligation på 450 MEUR. Två transaktioner som normalt är mycket positiva för priset på utestående obligationer. Möjligen är detta en tid som Baron Rothschild syftade till när han gjorde sitt berömda uttalande “Buy when there is blood in the streets, even if the blood is your own". (Baron Rotschild var en brittisk adelsman och medlem av den ökända Rothschild-klanen. Rotschild tjänade en förmögenhet genom att köpa upp fastigheter under en brandförsäljning som resulterat på grund av panik efter slaget vid Waterloo.)

 

Utveckling under året för utvalda marknader


Commentaires


bottom of page