top of page

Marknadskollen - Händelserik rapportveckaStillfronts kapitalmarknadsdag

Stillfront publicerade både sin bokslutskommuniké och höll en kapitalmarknadsdag i onsdags. Resultatet i det fjärde kvartalet var sämre än väntat och så var även kassaflödet, men aktien steg trots detta 14 procent på rapportdagen. Det finns antagligen flera skäl till den generösa kursreaktionen, däribland att utsikterna för innevarande år som bolaget förmedlade inte var så pessimistiska som befarat, att förväntningarna på Stillfront var lågt ställda inför rapporten samt att bolaget överraskande lanserade ett återköpsprogram.


På kapitalmarknadsdagen gick Stillfront igenom vad nästa fas – synergifasen – innebär. Stillfront kommer nu fokusera än mer på att hitta synergier ur tidigare förvärv, under en tid då det är svårt att finansiera nya förvärv. Stillfront är en relativt stor gamingkoncern och består numera av 23 studios och 78 speltitlar.

Bild: Big Farm, Mobile Harvest - Goodgame Studio, Stillfront


Bolaget har ett antal väldigt framgångsrika titlar, som vardera genererade mer än 200 miljoner kronor i intäkter 2022, dit ytterligare resurser allokeras. Dessutom ska på Stillops-plattformen, som studiorna använder för att samarbeta internt, stärkas för att ta fram ytterligare synergier.

Tack vare flera lyckade spellanseringar, tillsammans med framgångsrika kampanjer och events, bedömer vi att den organiska tillväxten förbättras under 2023 och blir svagt positiv (från -1,4 procent 2022). Positivt är att Stillfront visade en betydligt bättre tillväxt än spelmarknaden förra året.

De nya finansiella målen som presenterades på kapitalmarknadsdagen är att växa mer än spelmarknaden generellt, att rörelsemarginalen (definierad som justerad EBITDAC) ska vara 26-29 procent samt att skuldsättningsgraden ska vara under 2,0x EBITDA (inklusive villkorade köpeskillingar som betalas kontant under de närmaste tolv månaderna). 2022 uppgick rörelsemarginalen enligt definitionen ovan till 22,7 procent och skuldsättningen låg på 1,75x. Vi bedömer att rörelsemarginalmålet eventuellt kan nås nästa år.

Spelmarknaden förväntas växa med 3-5 procent per år de kommande åren och Stillfront bör kunna växa åtminstone i linje med marknaden. Trots att inledningen kommer att bli utmanande räknar vi med en kassaflödesgenerering på >1 miljard kronor årligen, både i år och nästa år, tack vare organisk tillväxt och en förbättrad rörelsemarginal.


Nyemission ger bra köpläge i GN Store Nord

GN Store Nord lanserade flera nya produkter under andra halvan av 2022, vilket kommer vara en bidragande faktor till försäljningstillväxten under 2023, samtidigt som en svag konsument kommer ha en viss negativ påverkan på försäljningen. GN har bl.a. lanserat en ny plattform för sina hörapparater (ReSound OMNIA) och flera nya produkter inom audio, d.v.s. headsets och hörlurar. Vi räknar därför med att resultat förbättras i år och bedömer att 2024 har goda möjligheter att bli bättre än rekordåret 2021 när det gäller rörelseresultat.


Bild från vänster: ReSound Omnia, Jabra Elite Active, SteelSeries, GN Store Nord


GN Store Nord är ett kvalitetsbolag med en historisk avkastning på 20-25 procent på investerat kapital och där den årliga tillväxten har varit tvåsiffrig. Fritt kassaflöde har historiskt legat på 1-2 miljarder danska kronor årligen. Utvecklingen i det fjärde kvartalet var som väntat svag och utsikterna från bolaget för 2023 försiktiga.

En nyemission genomförs sannolikt under det första halvåret, vilket bör var ett bra köpläge.

Bakgrunden till detta är det tidigare förvärvet av SteelSeries (världsledande inom gaming-utrustning) som gjordes till en för hög värdering, vilket gav upphov till en ansträngd skuldsättning. Vi anser att GN i grund och botten är samma framgångsrika bolag det var under rekordåret 2021 och räknar med att aktien återhämtar sig i takt med att resultatet förbättras.


Mattias Ankarberg utsedd till ny VD för Thule

Förra veckan kom det överraskande beskedet att Magnus Welander slutar som VD på Thule och kommer att ersättas av Mattias Ankarberg som idag är VD på Byggmax. Vi bedömer att såväl Magnus Welander som Thule kommer att fortsätta sina framgångsrika resor, men vi beklagar samtidigt bytet då vi anser att Magnus Welander är en av Stockholmsbörsens mest framstående ledare och att det är han som har byggt Thule till det världsledande bolag det är idag.

Tack vare att Thule konsekvent lägger stora resurser på produktutveckling och varumärkesbyggande anser vi att tillväxtmöjligheterna är mycket goda för bolaget. Rapporten för det fjärde kvartalet var för övrigt något svagare än väntat men bjöd inte på någon större dramatik (förutom det annonserade VD-bytet). Den organiska försäljningstillväxten i kvartalet uppgick till -21 procent och rörelseresultatet blev 4 miljoner kronor. Utdelningsförslaget till årsstämman är 9,2 kronor per aktie. Inledningen på 2023 kommer att bli brutalt men vi räknar med att Thule kan visa positiv organisk tillväxt senast i det tredje kvartalet.

Bilder: Mattias Ankarberg, Byggmax till vänster och Magnus Welander, Thule till höger.

 


Коментарі


bottom of page