top of page

Marknadskollen - Bankoro i USA
Idag faller bankaktier kraftigt över hela världen. Anledningen är att Silicon Valley Bank (SVB), en amerikansk bank med en balansomslutning på motsvarande cirka 2 300 miljarder kronor med kunder framför allt inom tekniksektorn och riskkapitalfinansierade företag, meddelade i sin ”mid-quarter update” att åtgärder vidtagits för att stärka balansräkningen.

Som jämförelse kan nämnas att våra bankinnehav i Nordenportföljen, SEB och Swedbank, har en balansomslutning på 3 533 respektive 2 855 miljarder kronor.

SVB har köpt amerikanska statsobligationer för stora belopp de senaste åren, vilket i sig inte är något konstigt, men när kunderna har valt att ta ut sitt kapital har det tvingat SVB att sälja obligationerna till en förlust eftersom räntorna stigit så kraftigt. Det har nu resulterat i att banken tvingas stärka sin balansräkning. Den främsta anledningen till att kunderna tagit ut sina pengar är sannolikt att de inte lyckats ta in nytt kapital i sina bolag, men kunderna kan även ha hittat konton med högre inlåningsränta på andra banker eller blivit oroliga för SVB:s betalningsförmåga.

Det finns en risk att centralbankernas åtgärder för att krympa sina balansräkningar tillsammans med stigande räntor gjort det svårare för mindre banker att finansiera sig. Det skulle kunna leda till ett större strukturellt problem för banksektorn, men än så länge är omfattningen begränsad. Bill Ackman, en känd finansman i USA, argumenterar för att amerikanska staten ska rädda banken för att inte riskkapitalägda bolag ska gå i konkurs.

Svenska banker har mycket begränsad utlåning av denna typ. För de stora amerikanska bankerna bör denna typ av utlåningsverksamhet också vara mycket begränsad i förhållande till den totala balansomslutningen och därmed innebära att situationen är hanterbar. Likviditeten på den nordiska marknaden är fortsatt hög och vi ser därför inte att detta skulle få någon långsiktig effekt på de svenska bankerna. Det här visar dock på risken med en koncentrerad utlåningsportfölj. I dagsläget känner vi ingen oro för att svenska bankers verksamhet ska påverkas nämnvärt av oron i USA.

 

Utveckling under året för utvalda marknader


Comments


bottom of page