top of page

Marknadskollen av PAM Capital


En mer stabil vecka på aktiemarknaderna. När många länder inte längre klassar Covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom stiger bolag som gynnas av en återgång till det normala.
Hur har bolagen klarat pandemin?

Nu när många bolag publicerat sina siffror för helåret 2021 har vi jämfört resultatutvecklingen med 2019, alltså året innan pandemin. Generellt sett har bolagen hanterat nedstängningar och diverse andra problem relaterade till Covid-19 på ett framgångsrikt sätt, och några bolag har till och med gynnats i och med ökad digitalisering. Bolag inriktade på e-handel har definitivt gynnats av pandemin då kunderna spenderat mer tid i hemmet. Bra exempel är BHG (Bygghemma) och Byggmax. Både dessa bolag växte kraftigt under 2020 och visade även tillväxt 2021. Vinsterna under 2019-2021 växte med 146 respektive 270 procent.
Många konjunkturkänsliga verkstadsbolag har klarat krisen väldigt bra, som till exempel ABB och Electrolux där både försäljning och vinst ökat under perioden 2019-2021.

Det större bolag som missgynnats tydligt är H&M. Försäljningen rasade 18 procent under 2020 och steg endast 6 procent förra året. Vinsten under perioden 2019-2021 är -18 procent.En viktig generell lärdom är att vinsterna återhämtade sig väldigt snabbt, med i de flesta fall enbart ett dåligt år. Ett dåligt år har väldigt liten betydelse för värdet på bolaget. Det var med andra ord inte rationellt av investerare att sänka Stockholmsbörsen med 35 procent mellan den 19 februari och den 23 mars 2020. Det tog för övrigt cirka 7 månader, till den 16 september samma år, innan nedgången var återhämtad. Uppgången från botten i mars 2020 till toppen i början av januari i år kan skrivas till 129 procent.


Comments


bottom of page