top of page

Marknadskollen - 9 december 2022Framtiden för aktiemarknaden?


Inledningen av 2023 kommer att bli en utmaning för bolagen i och med de högre kostnader som belastar bolagen direkt, men kanske främst indirekt via hushållens försvagade konsumtion. Hur investerare hanterar bokslutskommunikéerna som släpps i slutet av januari är av stort intresse. Då bör vi få en bra bild av hur högre elpriser påverkar bolagen.

Svag konsumtion kommer sannolikt att prägla det första kvartalet nästa år, vilket kan pressa börserna. Oro för inflation har på senare tid minskat och oro för en kraftig försvagning av konjunkturen har ökat. Det finns en risk att den oron ligger som en våt filt över marknaden genom det första kvartalet. När bolagen rapporterar Q1 i slutet av april bör vi ha det värsta bakom oss. Då, om inte förr, kan optimismen förhoppningsvis spira igen.

Vi äger bolag som vi bedömer kommer att hantera den här konjunkturnedgången på ett relativt bra sätt. Flera bolag, inklusive de konjunkturkänsliga, har bra förutsättningar att öka sina vinster nästa år. Ett exempel är Electrolux, som gynnas av lägre kostnader för råmaterial som stål, plast och aluminium. Vi räknar med att våra hälsovårdsinriktade innehav – Astrazeneca, Integrum och Novo Nordisk – visar vinsttillväxt nästa år. Vi bedömer även att våra innehav inom gambling och gaming – Evolution, Kindred och Stillfront – utvecklas positivt i termer av vinstutveckling även om det blir stökigt konjunkturmässigt.


Vi räknar med att i princip alla de bolag vi äger gör sitt bästa år någonsin 2024. Om marknaden håller med oss om den utvecklingen bör vi se en bra utveckling på aktiemarknaden nästa år, även om mycket i dagsläget talar för att inledningen blir skakig. Vinsttillväxt 2024 och stabila räntor redan nästa år står överst på investerares önskelista i jul.

OMXSGI de senaste tre åren:

19 februari 2020 320,06

23 mars 2020 209,41 (-35 %)

4 januari 2022 478,70 (+129 %)

29 september 2022 324,03 (-32 %)

5 december 2022 387,05 (+19 %, +24 % till ATH)


Oro för covid-19 sänkte Stockholmsbörsen med 35 procent på drygt en månad tidigt 2020. Efter den mycket snabba nedgången vände börsen tvärt uppåt och steg med 129 procent fram till inledningen av 2022. Då började marknaden oroa sig för inflation och kort därefter bröt kriget i Ukraina ut. Efter en nedgång på 32 procent bottnade Stockholmsbörsen den 29 september. Därefter har uppgången varit 19 procent. En uppgång på ytterligare 24 procent krävs för att nå ”all-time-high”.


Comments


bottom of page