top of page

Marknadskollen - 8 april 2022

Alternativa Investeringar - ett växande tillgångsslag

Vad är egentligen Alternativa Investeringar? En bättre fråga kanske är, vad är inte Alternativa Investeringar? Vi brukar säga att allt som inte är aktier eller räntor är just Alternativa Investeringar.


Nyttan i en total portfölj är stor. Alternativa Investeringar sänker risken i den totala portföljen. Det finns ingen samvariation med andra risktillgångar som aktier och krediter.


Svårigheterna är att dom i regel mer komplexa och du behöver en förvaltare som verkligen kan tillgångsslaget och som kan hitta alternativ som verkligen skapar mervärde i portföljen.


För PAM har det varit ett växande tillgångsslag under många år och vi har investerat i bla Private Equity, fastigheter och andra onoterade tillgångar. För våra kunder har det varit och kommer framöver att vara ett mycket värdefullt inslag i portföljerna.


På temat Alternativa Investeringar erbjuder vi en fastighetsinvestering med goda förutsättningar.


Möjlighet att bli delägare i en fastighet i direkt anslutning till Malaga flygplats. Fastigheten har en bra kombination av ett starkt driftsnetto med begränsad risk, hög och stabil avkastning med betydande potential för värdetillväxt. Flygplatsens läge är mycket strategiskt, men vi tror att fastigheten kommer att spela en ännu viktigare roll i utvecklingen av flygplatsen och regionen de kommande åren. Övergången till samåkning, en växande efterfrågan på biluthyrning och bättre teknik har alla en betydande och positiv inverkan på resultatet eftersom de nuvarande huvudsakliga intäkterna erhålls från lågriskkontrakt med blockhyrda parkeringsplatser. Vår plan är att skapa mervärde i fastigheten genom aktivt ägande, nya affärsmodeller och teknik.Senaste veckan har inte bjudit på några stora rörelser.

Comments


bottom of page