top of page

Marknadskollen - 29 april 2022


Räntan ska upp!


Första höjningen från Riksbanken på 7,5 år!

Som en följd av den rekordhöga inflationen höjde Riksbanken som väntat reporäntan till 0,25% vid sitt möte den 28 april. Nu är det slut på både den noll- och minusränta vi haft i sju och ett halvt år (sedan hösten 2014) och nu väntar en återgång till ett normalare ränteläge. Under resten av året väntas nu Riksbanken höja räntan vid ytterligare två till tre gånger varför reporäntan kommer överstiga 1,00 % vid årsskiftet. Ser vi till marknadsräntorna handlas 3-månaders Stibor kontrakt (FRA) till drygt 2,00 % om ett år och till 2,50% om 1,5 år vilket indikerar att Riksbanken kommer öka räntan mer än man indikerat.


Tittar vi på de månadsvisa inflationsutfallen i USA, Europa och Sverige i grafen nedan finner vi stöd för att ifrågasätta varför Riksbanken först nu börjar höja räntan. Speciellt som inflationen befunnit sig över inflationsmålet på 2,0% sedan juli förra året och varit stigande sedan dess. Lägg därtill att Riksbanken i protokollet per den 10 februari sa att reporäntan inte skulle höjas förrän under andra halvåret 2024 så kan man mycket väl förundras över om man inte väljer att agera väl retroaktivt.


Vi har tidigare poängterat att baseffekten kommer att hålla tillbaka inflationen i höst, då jämförelsetalen blir högre, men det är oroande långt till augusti (då inflationen för första gången bröt 3,00%) och risken är att vi får se tvåsiffrig inflation innan dess och förväntan om en ännu snabbare ränteökningstakt. Risken är stor att det blir sämre innan det blir bättre.
Utvalda marknader hittills i år.


Hör gärna av dig till en av våra Wealth Managers för mer information.


تعليقات


bottom of page