top of page

Marknadskollen - 27 maj 2022Den amerikanska konsumenten känner av inflationen

Högre kostnader generellt, och inte minst kraftigt stigande bolåneräntor, börjar nu påverka den amerikanska konsumenten. Försäljningen hos de stora kedjorna som Walmart, Home Depot, Lowe’s och Target, som riktar större delen av sitt sortiment av matvaror respektive byggprodukter till den amerikanska konsumenten, fortsätter att ligga på en bra nivå men tecken syns nu på att kunderna börjar vekna.


Vi har läst de senaste kvartalsrapporterna från de stora amerikanska konsumentnära bolagen och de ser tecken på en negativ utveckling för konsumtionen, vilket också är mer eller mindre diskonterad i aktiekurserna.


I det korta perspektivet går inköpskostnaderna upp, vilket betyder högre priser i butik för konsumenten. Dessutom har bolåneräntorna och bensinpriset stigit kraftigt i år.


Den amerikanska bolåneräntan, mätt som räntan på ett 30-årigt bostadslån, har dubblats (!) från början på året (2,65 procent) till nu i mitten av maj (5,30 procent). Det är nivåer vi såg för nästan 13 år sedan senast, under finanskrisen.Bensinpriset i USA har stigit 150 procent (!) sedan botten i början av 2020. Uppgången i år är närmare 40 procent.Walmart ökade sin omsättning i USA med 3 procent i det första kvartalet. Koncernens totala försäljning uppgick till 141,6 miljarder dollar i det första kvartalet. Vinsten sjönk dock med 23 procent till 5,3 miljarder dollar i kvartalet, främst till följd av högre kostnader. ”U.S. inflation levels, particularly in food and fuel, created more pressure on margin mix and operating costs than we expected.” Högre lönekostnader var en parameter som försämrade lönsamheten i kvartalet.

Konsumenten fortsätter spendera på en bra nivå men utsikterna från Walmart är försiktiga. Sannolikt kommer vinsten framgent att pressas av både en försämrad efterfrågan och högre inköpskostnader. Walmart räknar med att vinst per aktie faller något i år.

Aktien föll 11 procent på rapportdagen.


Home Depot ökade sin omsättning i USA med 2 procent i det första kvartalet. Koncernens totala försäljning uppgick till 38,9 miljarder dollar i det första kvartalet. Vinsten steg med 4 procent till 4,2 miljarder dollar. Home Depot räknar med att försäljningen ökar med cirka 3 procent i år och att rörelsemarginalen förbättras något till 15,4 procent. Home Depot förmedlade en betydligt mer optimistisk framtidssyn än Walmart.

”Customer transactions fell 8.2% but were offset by higher sales amid inflationary pricing. The company’s average ticket climbed 11.4%, and customers were still willing to trade up for premium products. Transactions of at least $1,000 increased 12.4% in the quarter.”

Aktien steg 2 procent på rapportdagen.


Lowe’s försäljning i USA sjönk 4 procent i det första kvartalet i år. Försäljningen till professionella användare steg 20 procent. Koncernens totala försäljning i kvartalet uppgick till 23,7 miljarder dollar. Vinsten var oförändrad jämfört med samma kvartal förra året på 2,3 miljarder dollar.

Lowe’s har ännu inte sett några tydliga tecken på att konsumenten får det svårare: Så här skriver bolaget om framtiden: ”Despite some increased uncertainty in the macro environment, we remain confident in the outlook for the home improvement market and our ability to deliver operating margin expansion in 2022.” Bolaget räknar med att försäljningen i år är på samma nivå som förra året och att rörelsemarginal förbättras något.

Aktien sjönk 5 procent på rapportdagen.


Försäljning för Target steg 3 procent i det första kvartalet i år. Koncernens totala försäljning i kvartalet uppgick till 25,2 miljarder dollar. Vinsten sjönk 43 procent jämfört med samma kvartal förra året till 1,3 miljarder dollar, främst till följd av en lägre bruttomarginal. ”This year's gross margin rate reflected higher markdown rates, driven largely by inventory impairments and actions taken to address lower-than-expected sales in discretionary categories, as well as costs related to freight, supply chain disruptions, and increased compensation and headcount in our distribution centers.” Target såg inga tydliga tecken på en pressad konsument i kvartalet men noterade att en högre andel av försäljningen var upplevelserelaterad, som till exempel leksaker till födelsedagskalas och resväskor. Däremot sålde till exempel tv-apparater och cyklar dåligt i kvartalet.

Target räknar med att försäljningen ökar med 1-5 procent i år men att rörelsemarginalen försämras till omkring 6 procent i år jämfört med 8,4 procent år 2021.

Aktien rasade 25 procent på rapportdagen.


Marknadernas utveckling under året.Hör gärna av dig till en av våra Wealth Managers för mer information.


ความคิดเห็น


bottom of page