top of page

Marknadskollen – 25 november 2022Långsiktigt perspektiv när framtiden är oviss


Framtiden är som bekant oviss, men i och med högre räntor och energipriser går vi sannolikt mot svagare tider i ekonomiska termer – i det korta perspektivet. Hur ska man i det här läget göra med sina aktieplaceringar? Vi hanterar osäkerheten genom att äga aktier i några av världens bästa bolag, och gör det med ett långsiktigt perspektiv. Det finns ganska många bolag med världsledande marknadspositioner noterade på de nordiska börserna. Vi äger Atlas Copco, Nordic Semiconductor, Rockwool och Thule, för att nämna några. Vår bedömning är att dessa bolag kommer att hantera sämre tider på ett bättre sätt än konkurrenterna och därmed stärka sina marknadspositioner. Vi ser sämre tider som något som påverkar på kort sikt, men i och med att vi avser att vara långsiktiga aktieägare är det mer relevant hur bolagen utvecklas strategiskt och strukturellt över en längre tidshorisont. Lågkonjunkturer kan vara plågsamma men de är övergående.

SCAs kapitalmarknadsdag den 25 november 2022

  • Fokus på det nya affärsområdet Förnybar Energi

SCA höll en kapitalmarknadsdag idag. Bolaget är den största privata skogsägaren i Europa. Skogen finns främst i norra Sverige men även i Baltikum. SCAs affärsidé är att förädla skogsråvaran. Bolaget har två kartongfabriker (som producerar kraftliner, som är det yttre lagret på wellpappkartong), två massafabriker och fem sågverk.Den strategi som funnits sedan länge är att växa skogstillgångarna och öka värdet från varje träd. Det gäller fortfarande. Men det SCA adderar nu är förnybar energi.


I samband med att rapporten för det tredje kvartalet publicerades guidade SCA för en prisnedgång inom sågade trävaror på 25 procent i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Resultatet i det tredje kvartalet för SCA-koncernen sjönk jämfört med samma kvartal året innan och det andra kvartalet i år till följd av lägre priser inom just sågade trävaror. Även massapriset är sannolikt på väg ned, från historiskt sett väldigt höga nivåer. Kartongpriserna har också börjat vända ner, men även här har prisuppgångarna varit stora sedan slutet av 2020.


Aktien har fallit 32 procent sedan toppen i april i år så lägre priser är ingen nyhet för aktiemarknaden. SCA är en attraktiv investering tack vare kombinationen av stora skogstillgångar och bolagets erkända förmåga att förädla dessa tillgångar.Comments


bottom of page