top of page

Marknadskollen - 25 mars 2022

Åtta av de tolv första handelsveckorna på Stockholmsbörsen i år har visat en negativ utveckling. Den gångna veckan har varit relativt lugn med en nedgång på cirka 2 procent. Årets sämsta vecka var den första veckan i mars då Stockholmsbörsen sjönk 6,1 procent. Årets bästa vecka var förra veckan då börsen steg 6,2 procent.Idag meddelade Trelleborg att bolaget säljer affärsområdet Wheel Systems till japanska Yokohama. Aktien stiger över 20 procent på beskedet, trots att försäljningen var väntad. Trelleborg är ett innehav i vår Norden-portfölj så vi gläds åt nyheten och den kraftiga kursuppgången. Trelleborgs kvarvarande verksamhet efter avyttringen får mycket bättre nyckeltal, blir mindre konjunkturkänsligt, och med kapital som kan investeras för att öka tillväxttakten inom de kvarvarande affärsområdena Industrial Solutions och Sealing Solutions. Trelleborg blir nu ett kvalitetsbolag med rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital som överstiger 15 procent. Vi ser försäljningen av Wheel Systems som mycket positiv för Trelleborgs aktieägare.Hur långt kan ränta komma att höjas? eller ”den som gissar bäst gissar sist”.


Den Norska riksbanken guidade efter sin höjning igår, som var den tredje sedan i höstas, att man emotser två höjningar till i år, till 1,25% och att Folioräntan beräknas ligga på 2,5% i slutet av 2023 för att därefter plana ut. I Sverige handlas FRA-kontrakten till drygt 1% i slutet av året vilket indikerar en höjning av Reporäntan med 1% fördelat till en höjning av 0,25% innan sommaren och därefter höjningar av 0,75% under hösten. Räntekontrakten visar på en utplaning först vid nivåer kring 2,1% i början av 2024 dvs senare än Norge. Först in först ut skulle man kunna säga.


Tittar vi på priset för bolån hos SBAB är räntan 1,36% för ett rörligt lån. Bindas lån i 2 år blir lånekostnaden 1,8% och för 5 år blir lånekostnaden 2,4% dvs nästan spot on den förväntade räntenivån 2024, dvs ingen större vits att binda kort om man inte tror att ränteökningarna blir högre än väntat. Tror man detta skall man rimligen titta på att binda 10 år till en ränta på 2,7%. Det är först här det kommer att ge utslag.Vad gör PAM Capitals ränteförvaltning?

Priserna på flera bankobligationer, närmare bestämt AT1-obligationer i utländsk valuta på storbanker och i svenska kronor på nischbanker, har kommit ner kraftigt pga ränterörelserna och erbjuder nu 3 - 5% yield fram till call som för en snittportfölj ligger mindre än 3 år bort. Ett exempel är SBAB vars AT1-obligationer i SEK handlas under par (100) med kuponger på Stibor + 2,8 till 3,67%. Dessa har call om drygt 2 till 4 år. Detta anser vi vara en intressant avkastning i relation till risken att den svenska statens bank ska gå omkull.Comentários


bottom of page