top of page

Marknadskollen - 22 april 2022


Rapportperioden har satt igång med starka rapporter från våra portföljbolag hittills.


SANDVIK

SANDVIK rapporterar ett bättre resultat än väntat i det första kvartalet.

  • Betydligt högre orderingång än väntat - Efterfrågan är fortsatt stark

  • Försiktiga utsikter, som väntat - Alla pilar pekar uppåt, förutom för fordonsindustrin - Den ansträngda situationen i leverantörskedjan kvarstår

  • Utdelningen och börsnoteringen av SMT är positiv - Sandvik exklusive SMT kommer att ha ännu bättre nyckeltal, vilket bör betyda klart högre värderingsmultiplar jämfört med dagens - Beslutas på stämman den 27 april. Notering planerad till den 31 augusti

  • Sandvik värderas fortsatt mycket attraktivt

ALCADON

ALCADON ökade sin försäljning med 21 procent i det första kvartalet, till 205 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent. Rörelseresultatet blev 15 miljoner kronor, vilket var som förväntat men aningen lägre än vinsten på 16 miljoner kronor samma kvartal förra året.


Bolaget ser en positiv utveckling inom de flesta segment och efterfrågan är god. Hög sjukfrånvaro har dock påverkat negativt och som för andra bolag har Alcadon brottats med leveransförseningar och komponentbrist under kvartalet. Den svåra situationen kvarstår, skrivet bolaget, men räknar ändå med att marginalerna ska stärkas framöver.

Vi ändrar inte våra vinstprognoser för bolaget efter rapporten och ser fortsatt stor potential i aktien tack vare mycket bra tillväxtutsikter.


ESSITY

Från toppnoteringen på 305,7 kronor den 22 november hade aktien fallit 24 procent inför dagens rapport på oro för högre kostnader för insatsvaror, främst massa och energi. Rapporten för det första kvartalet som publicerades i morse visade en organisk tillväxt på 15 procent, varav prisökningar stod för ungefär hälften av den ökningen. Att Essity visar att kostnadsökningar kan föras vidare till kund lyfter aktien 14 procent idag. Både omsättning om rörelsemarginal i kvartalet var klart bättre än väntat. Det var även uppmuntrande att bolaget meddelade att rörelsemarginalen förväntas bli högre i det andra kvartalet jämfört med det första.


Positiva rapporter, men problem i de globala försörjningskedjorna kommer att ställa till problem. Det kommer att bli en utmaning för många bolag att hantera.

De bolag som bör klara den här situationen relativt väl är de som har förmågan att höja sina priser utan att efterfrågan påverkas i alltför hög utsträckning. Vi äger bolag med starka balansräkningar som historiskt har visat att de kan hantera utmaningar av olika slag på ett framgångsrikt sätt, och har en motståndskraftig och beprövad affärsmodell. Den strategin kommer löna sig på sikt.


Utvalda marknader hittills i år.


Hör gärna av dig till en av våra Wealth Managers för mer information.


Commenti


bottom of page