top of page

Marknadskollen – 21 oktober 2022


Rapportperioden är igång


Rapportperioden har så här långt varit lika intetsägande som vi trodde. Bolagen går fortfarande bra. En viss försämring kan dock skönjas i orderingången, från höga nivåer. Innevarande och nästa kvartal blir riktigt utmanande, och därmed väldigt intressanta, och kommer skilja agnarna från vetet. Framför allt råder det osäkerhet kring hur högre räntor och energikostnader kommer att slå på hushållens ekonomi och företagens resultaträkningar de kommande månaderna.

I Fastpartners rapport för det tredje kvartalet skriver vd Sven-Olof Johansson, som för övrigt har erfarenhet från 90-talskrisen, att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 75 punkter till 2,5 procent vid nästa möte men att räntan sänks redan i slutet av det andra kvartalet nästa år till följd av en kraftigt försämrad konjunktur. En vd för ett fastighetsbolag önskar naturligtvis låga räntor och vi kan utläsa av räntemarknaden att den är överens med Sven-Olof Johansson på kort sikt men inte på lite längre sikt. Stibor, som är den ränta som används när bankerna lånar sinsemellan, pekar på en höjning på 75 punkter till 2,5 procent vid nästa räntemöte den 24 november men att räntan fortsätter stiga med cirka 1 procentenhet därefter. Vi får se vem som får rätt men en stabilisering av marknadsräntorna, nästan oavsett nivå, skulle vara väldigt gynnsamt för aktiemarknaden.

Det vi kan konstatera är att aktiemarknaden diskonterat en mer eller mindre dyster utveckling, beroende på vilket bolag vi pratar om. Frågan är om aktiemarknadens negativa syn i form ränte- och konjunkturutveckling kommer att realiseras. Positivt med börsnedgången är att bolag av hög kvalité, med stark historik och gynnsamma långsiktiga utsikter, handlas till ovanligt attraktiva värderingar. Bolag med bra kunderbjudanden och solida balansräkningar kommer sannolikt hantera den här konjunkturnedgången på ett framgångsrikt sätt.

Tre bolag som vi äger – Atlas Copco, Note och Sandvik – har rapporterat en stark utveckling i det tredje kvartalet och vi bedömer att de långsiktiga utsikterna är mycket ljusa. Aktierna har fallit 30-40 procent i år, vilket vi anser skapar köpläge för oss långsiktiga investerare.

Kährs Group tillverkar och distribuerar golvlösningar till kunder i över 70 länder* med en försäljning på 2,143 mdr och ett EBIT-resultat på 271 mkr för det första halvåret i år. Kährs hade vid halvårsskiftet 309 mkr i likvida medel och säljs den ryska verksamheten* kommer kassan att vara överflödig vilket kan komma att resultera i återköp av obligationer.


Anledningen till att vi följer utvecklingen i Kährs är att bolaget har en utestående obligation på 1,45 mdr med förfall i december 2026 som löper med Stibor + 6% kupong. Obligationen handlas kring 97% av det nominella värdet, yield 8,7%, vilket får anses starkt i det rådande marknadsläget. Kährs drivs innovativt och en rad nya och organiska golvlösningar är på väg till marknaden vilket vi tror kommer gynna försäljning och marginal samt bistå deras ambition att leda branschen.


*Av Kährs omsättningen för 2021 kom 6% från Ryssland och Ukraina. I år är alla flöden stoppade till Ryssland. Kährs verksamhet i Ryssland består av en säljorganisation och en trägolvsfabrik som 2021 tillverkade ca 10% av gruppens totala trägolvsvolym. Den ryska verksamheten är under försäljning.

Utveckling för utvalda marknader i år.

bottom of page