top of page

Marknadskollen - 19 december 2022Overkliga rörelser på kreditmarknaden


De senaste dagarnas inflationsstatistik och riksbanksbesked har verkligen fått kreditmarknaderna att röra sig. Inflationsstatistiken från USA i tisdags visade att inflationstakten på årsbasis för november var 7,1% från 7,7% i oktober, dvs inflationstakten fortsätter att avmattas i USA. Detta påverkade räntemarknaderna som förvisso räknade med att FED skulle höja räntan med 0,5% i onsdags men också börjat inprisa uttalanden om försiktigare räntehöjningar framöver vid efterföljande presskonferens. Så blev det inte. I stället sa Jerome Powell (FED:s ordförande) att FED skulle fortsätta att primärt stävja inflationen och först sekundärt stävja en svagare konjunktur. Nästan exakt samma uttalanden kom från Christine Lagarde, ordförande för ECB, som höll sitt tal efter att ECB höjt sin styrränta med 0,5% till 2,5%. ECB lät också förmedla att man tror att inflationen i Euroområdet blir 6,3% 2023 och 3,4% 2024 vilket kommer fördröja tidpunkten för räntesänkningar.


Kurvorna nedan visar hur svensk 2-årig, 5-årig och 10-årig statsobligationsränta har rört sig den senaste månaden. Märk väl att räntorna är investerade vilket betyder att kort ränta har högre yield än lång ränta vilket historiskt indikerat att ekonomin är på väg in i recession. För dom som nu inte redan gissa det.

Balder meddelade under fredagen att man genomför en riktad nyemission mot bl.a. AMF om 1,8 mdr till kurs 50,80 för att återbetala ett hybridlån som har call den 7 mars 2023. Detta tar bort en stor osäkerhet från både Balder och fastighetssektorn då utestående hybridlån handlas till stor rabatt och dess refinansiering utgör en stor osäkerhet i rådande ränteläge.

Balder har efter att detta hybridlån återköpts i mars 2023 bara ett hybridlån kvar vilket nu handlas kring kurs 72 och erbjuder en yield på 13,5% fram till call i mars 2026. Även Heimstaden genomförde idag en emission (850 mkr) för avsikt att återköpa obligationer. Helt klart tycker aktieägarna till många fastighetsbolag att deras obligation, framför allt de hybrida obligationerna, handlas för billigt.Comments


bottom of page