top of page

Marknadskollen – 18 november 2022Fortfarande positiva tongångar från bolagen


Assa Abloy upprepade sina finansiella mål på kapitalmarknadsdagen i onsdags. Försäljningen ska växa med 10 procent per år, både genom organisk och förvärvad tillväxt, och rörelsemarginalen ska ligga i intervallet 16-17 procent. Under åren 2010-2019 uppgick den organiska tillväxten till 9,2 procent per år i genomsnitt med en rörelsemarginal på 16,1 procent. Den organiska tillväxten har ökat till 5 procent per år 2018-2022 från 3 procent 2013-2017. Framöver är möjligheterna goda att höja priserna mer än den historiska ökningen på 1 procent per år. Bolaget räknar med att göra 10-15 förvärv årligen. Målsättningen är att nå en omsättning år 2026 på 150 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 25 miljarder kronor. Det betyder att den genomsnittliga årliga vinstökningen måste vara 10 procent per år från dagens nivå.

Vi uppskattar Assa Abloys stabilitet, bolagets marknadsledande position och starka varumärken samt innovationskraften. Kostnaderna för produktutveckling står för cirka 4 procent av försäljningen årligen och fler än 1 200 produkter har lanserats de senaste tre åren. Under 2021 genererades 22 procent av försäljningen av produkter som lanserats under de senaste tre åren. De kommande kvartalen kommer lönsamheten gynnas av lägre råmaterialkostnader. Den nuvarande värderingen är låg sett i ett historiskt perspektiv.


Assa Abloy har gått från att vara ett låsbolag till att erbjuda innovativa lösningar för såväl fysisk som digital access.

Assa Abloy har ett stort råvaruberoende, inte minst av stål. Efter kraftiga prisuppgångar under pandemin är nu priserna generellt på väg ned, vilket är mycket gynnsamt för lönsamheten. Stål har sjunkit i pris med 58 procent (se bild nedan).Atlas Copco höll en välbesökt kapitalmarknadsdag igår. Ledningen visade vilken hög stabilitet verksamheten haft historiskt med en avkastning på kapitalet omkring 30 procent. Ledningen betonade även hur Atlas Copco gradvis förändras från ett traditionellt industribolag till ett teknologibolag. Tillväxten för Atlas Copco drivs av starka strukturella trender och positivt momentum i serviceverksamheten (35 procent av omsättningen 2021).

Våra skäl till att äga Atlas Copco är de olika divisionernas marknadsledande positioner, bolagets fokus på innovation, den kapitalsnåla verksamheten som ger en hög avkastning på kapitalet samt den höga andelen service som ger stabilitet och även bidrar till den höga lönsamheten.

Bolaget upprepade att efterfrågan väntas försämras något från en hög nivå i det korta perspektivet. Det fortsätter att vara problem i leveranskedjan, men vi räknar med att dessa försvinner under nästa år.

Innovation är den viktigaste faktorn för att driva prisökningar/organisk tillväxt. Kostnaderna för produktutveckling har gått från 2,5-3 procent av försäljningen för några år sedan till närmare 4 procent nu.

De viktigaste trenderna som Atlas Copco arbetar utifrån är: digitalisering, automation, ”low carbon economy”, ”deglobalization”.

Vi uppskattar Assa Abloys stabilitet, bolagets marknadsledande position och starka varumärken samt innovationskraften. Kostnaderna för produktutveckling står för cirka 4 procent av försäljningen årligen och fler än 1 200 produkter har lanserats de senaste tre åren. Under 2021 genererades 22 procent av försäljningen av produkter som lanserats under de senaste tre åren. De kommande kvartalen kommer lönsamheten gynnas av lägre råmaterialkostnader. Den nuvarande värderingen är låg sett i ett historiskt perspektiv.


Våra skäl till att äga Atlas Copco är de olika divisionernas marknadsledande positioner, bolagets fokus på innovation, den kapitalsnåla verksamheten som ger en hög avkastning på kapitalet samt den höga andelen service som ger stabilitet och även bidrar till den höga lönsamheten.


Comments


bottom of page