top of page

Marknadskollen - 18 mars 2022

Global ekonomi - Räntemarknaden

Som en följd av den rekordhöga inflationen i USA (7,9% i februari yoy) höjde FED som väntat styrräntan vid mötet den 16 mars. Höjningen blev 0,25% vilket var under många förväntningar men samtidigt öppnas för att FED kan komma att höja räntan vid varje av sina kvarvarande sju FOMC-möten i år. Detta skulle sammantaget kunna resultera i att den amerikanska styrräntan slutar året vid 2%.


Utöver räntehöjningar kommer FED även att avsluta återinvesteringarna av statsobligationer vilket sammantaget ska bidra till att inflationen – som nu är den högst sedan 1982 - kommer ner mot 2%. Viktigt att komma ihåg är att baseffekten, den jämförande inflationen för 2021, var relativt låg även under mars 2021 (2,6%) vilket riskerar att generera ytterligare en hög inflationssiffra när marsstatistiken presenteras. Det är först i april som jämförelsetalet (4,2%) börjar bli högre vilket kommer att balansera ökningstalen.Även i Sverige föranleder den höga inflationen för februari som presenterades i måndags på 4,5% Riksbanken att vakna till och riksbankschefen Stefan Ingves passade under veckan på att informera marknaden att Riksbanken får ”räkna om och det innebär rimligtvis att räntehöjningarna kommer tidigare”. Detta uttalande bidrog till att stärka den svenska kronan mot dollarn och euro samt obligationsräntorna att fortsätta att stiga till nivåer vi inte sett sedan 2014 avseende den svenska 5-åringen.Avseende den diskretionära ränteförvaltningen är vi förskonade från ränterörelserna då investeringarna nästan uteslutande är i obligationer med rörlig kupong (FRN). Vi försöker tillvarata den ökade volatiliteten i räntemarknaden genom att köpa obligationer vars emittenter inte, utöver marknadsrisken, direkt drabbas av Ukrainakriget. Till exempel framstår SBB:s obligationer i SEK och EUR som mycket köpvärda då de handlas substantiellt under par (100) till följd av hedgefondernas ryktesspridning och blankning av aktier. Även svenska storbankers AT1-obligationer framstår köpvärda när priserna kommit ner med motsvarande en årsränta. Även dessa kan köpas i olika valutor beroende på riskaverion. Sammantaget anser vi att nuvarande marknadsläge i kreditmarknaden är ett köptillfälle.
Samtliga marknader står högre än för en vecka sedan. Fortfarande ett högst osäkert läge för Ryssland och deras invasion av Ukraina. Många börjar tro på ett scenario där Ryssland går i konkurs.PAM Capitals aktieportfölj Nordiska möjligheter fortsätter få stort intresse. Ansvarig förvaltare Mattias Eriksson går igenom några av portföljbolagen i morgonens DI-TV.Comments


bottom of page