top of page

Marknadskollen – 14 oktober 2022


Kraftig kronförsvagning under 2022


I det tredje kvartalet i år har den svenska kronan försvagats med 18 procent mot den amerikanska dollar jämfört med samma period förra året. Försvagningen mot euron är 4 procent. En svagare krona gör det betydligt dyrare att spendera semestern i USA men för noterade svenska bolag är det mycket gynnsamt generellt. Det var stark valutamedvind för svenska bolag med stor exponering i utländska valutor även i det andra kvartalet. Och om växelkurserna idag står sig kvartalet ut blir medvinden än starkare i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje.

De verkstadsbolag som har en stor exponering mot USA och dollarn är till exempel Assa Abloy, Dometic, Electrolux, Hexpol och Hexagon. Bolag med stor försäljning i Europa är till exempel Hexpol, Husqvarna, Trelleborg, Volvo och Hexagon. Dessa bolag är valutavinnare.

För exempelvis Dometic, Electrolux och Hexpol räknar vi med en valutamedvind i det tredje kvartalet på 10-15 procent på försäljningen.

Exempel på bolag som missgynnas, som har stora inköp i dollar, är H&M och Clas Ohlson.

Utveckling för utvalda marknader i år

Comments


bottom of page