top of page

Marknadskollen – 14 november 2022Förra veckans börsuppgång


I torsdags tog Stockholmsbörsen, och andra aktiemarknader världen över ett glädjeskutt efter att den amerikanska inflationen i oktober på 7,7 procent var lägre än väntat. Det är förstås välkommet att inflationstakten sjunker men det beror i alla fall delvis på en sämre konjunktur. Nu när aktiemarknadens oro för inflation verkar vara över, åtminstone för tillfället, bör fokus flyttas till nästa stora bekymmer – en svagare global ekonomi och därmed lägre vinstprognoser.Vi håller fast vid att det stora eldprovet för bolagen blir nu under vintern, alltså innevarande kvartal och det första kvartalet nästa år. Därefter vet vi hur högre energipriser, allmän inflation samt högre räntor påverkar bolagen och hushållens beteende. Dessa två kvartal blir väldigt intressanta för att avgöra vilka bolag som hanterar de här utmaningarna på ett framgångsrikt sätt.


För att aktiemarknaden ska fortsätta upp krävs att inflationssiffrorna (i USA) fortsätter att visa en lägre ökningstakt samtidigt som ekonomin inte försvagas mer än vad som är inprisat i dagens aktiekurser. Vad som är inprisat skiljer sig mycket åt mellan olika bolag, anser vi. Vissa bolags aktiekurser speglar en kraftig inbromsning i ekonomin medan andra bolags aktiekurser visar få tecken på att vi står inför sämre ekonomiska förutsättningar. Alla bolag är unika men i princip alla påverkas mer eller mindre av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Vi äger bolag där vi upplever att vår syn på bolagets framtid är betydligt ljusare än vad aktiemarknaden diskonterar.Bình luận


bottom of page