top of page

Marknadskollen - 1 april 2022

Marknad och omvärld

Vi börjar april med en tillbakablick på året och försöker förstå vad som styr marknaderna för tillfället.


Aktiemarknaden har till viss del återhämtat sig efter den inledningsvis stora osäkerheten kring

Ukraina-konflikten samt skiftande förväntningar om vilken penningpolitik som krävs för att få höga inflationstal under kontroll. Stockholmsbörsen har i skrivande stund sjunkit med drygt 14 procent sedan årsskiftet efter att ha varit ner med ca 22 procent som mest den 8 mars. Sedan botten har börsen stigit med ca 10 procent. Trots en fortsatt mycket svår situation i Ukraina och relativt kraftiga ränteuppgångar för obligationer (räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen har stigit med ca 50 punkter under mars månad) har börserna stigit de senaste veckorna. Vad beror detta på?

Ett sätt att betrakta denna paradoxala utveckling är att gå tillbaka till den banbrytande distinktionen mellan risk och osäkerhet som Chicago-ekonomen Frank Knight uttryckte i boken ”Risk, Uncertainty, and Profit” (1921). Risk speglar en omvärld där det är möjligt att sätta sannolikheter på olika tänkbara utvecklingar. Däremot för osäkerhet, finns det för många osäkra faktorer för att man på ett meningsfullt sätt skall kunna använda sig av sannolikhetsbedömningar. Eftersom alla, såväl formaliserade som mer intuitiva riskbedömningar, använder sig av sannolikheter leder en värld präglad av osäkerhet till att aktörer hellre väljer att stå vid sidan av och reducera sina riskexponeringar. Detta utlöser börsfall vilka vi såg under inledningen av året. När sedan den framtida osäkerheten minskar om i vilken takt centralbankerna, framförallt den ledande amerikanska centralbanken, skall höja styrräntorna ökar riskaptiteten igen. Den tragiska Ukraina-situationen har utvecklat sig till en mer långdragen konflikt med reducerad osäkerhet som följd vad gäller dess konsekvenser för den globala ekonomin.Inga större rörelser den senaste veckan förutom i oljepriset som fortsätter att vara extremt volatilt.
Comments


bottom of page