top of page

Möjligheter i kölvattnet av den amerikanska bankturbulensenSom svenska investerare ser på baltiska banker, ser brittiska och amerikanska investerare på svenska banker…


Som en följd av de kraftiga rörelserna i den amerikanska banksektorn väljer institutionella investerare nu att sälja perifer bankexponering. På samma sätt som vi kan undra varför Alecta valt att ha 30 mdr i tre amerikanska nischbanker undrar amerikanska institutioner varför de ska vara exponerade mot svenska banker, speciellt som svenska institutioner verkar vara exponerade mot Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, Western Alliance, etc. Denna riskaversion gör att priserna på svenska bankobligationer sjunker och speciellt på juniora obligationer (den typ av obligationer som blivit värdelösa i Silicon Valley Bank och Signature Bank).


Vi vill passa på att lyfta fram svenska juniora bankobligationer (AT1*) som ett intressant investeringstillfälle då svenska banker inte är exponerade mot samma risker som de amerikanska bankerna.

*AT1 obligationer är att betrakta som förlagslån med ett fastställt Call-datum då Emittenten förväntas återbetala lånet. Väljer Emittenten att inte återbetala (Calla) lånet ändras (stiger) kupongen och lånet förlängs med 5 år. Skulle Emittentens kapitaltäckningsgrad (förenklat eget kapital) understiga en fastställd nivå (förenklat 8%) måste Emittenten öka det egna kapitalet annars kan Finansinspektionen begära att AT1-kapitalet betraktas som eget kapital. AT1-obligationer är att betrakta som ett komplext finansiellt instrument.


Mid Yield to Convention (Call) för Nordea 6,125% obligationen.


 
Comments


bottom of page