top of page

Likaviktat index för Stockholmsbörsen -15 procent hittills i år

Stockholmsbörsen (OMXSGI) har ökat med +0,5 procent hittills i år, vilket i sig inte är en katastrofal utveckling. Men det är framför allt ett fåtal större verkstadsbolag som har hållit börsen under armarna. Ett likaviktat index är -15 procent hittills i år. De allra minsta bolagen (Small Cap) är -20 procent hittills i år. Ju större bolag desto bättre utveckling generellt sett. Av totalt 393 bolag har 114, alltså 29 procent, fallit 30 procent eller mer hittills i år. Ungefär lika många, 117 bolag, har ökat sitt börsvärde under samma period. Den stora majoriteten bolag har således haft en negativ utveckling under 2023.

Fyra gånger per år publicerar bolagen kvartalsrapporter, vilket är den viktigaste uppdateringen vi investerare får. Det har kommit ett fåtal rapporter för det tredje kvartalet så här långt, men nästa vecka bjuder på desto fler rapporter. I de rapporter vi läst hittills har både försäljning och resultat fortsatt att öka men det är samtidigt tydligt att efterfrågan är på väg ned. Både den svenska och den globala ekonomin går sannolikt in i en svagare period, åtminstone till och med den första halvan av nästa år.

Vi fortsätter den inslagna vägen – att öka kvaliteten i aktieportföljen när värderingarna pressas av en tillfällig avmattning i efterfrågan. Många bolag gynnas av strukturella drivkrafter, men även dessa får sig en törn när konjunkturen viker. Men förutsatt att det är en övergående konjunkturavmattning vi upplever kommer med hög sannolikhet de bolag som presterat väl historiskt att fortsätta göra det och vara relativvinnare. Aktiemarknaden har en tendens att vara kortsiktig och under vissa perioder dra alla bolag över en kam.


"Higher for longer" månadens buzzword på räntemarknaden

"Higher for longer" verkar vara månadens buzzword. Starka siffror från USA tillsammans med stigande oljepriser (Brent +26 procent på 3 månader) ökar sannolikheten för att US10Y bryter 5 procent och att den blir kvar på den höga nivån. Oro kring Israel och Ukraina gör att USD stärks och har nu på kort tid gått från 10,20 till drygt 11kr på 3 månader. Den högsta noteringen är 11,40 och i förra veckan var den upp på 11,20.


 

Utveckling under året för utvalda marknaderCommentaires


bottom of page