top of page

Kreditmarknaden Q2 2024


Äntligen kom så en räntesänkning!

Inflationen i USA och Europa fortsatte under andra kvartalet att gå sidledes marginellt över 2 procent i Europa och betydligt över 3 procent i USA. Denna sidledes utveckling gjorde att styrräntesänkningarna försköts ytterligare och i USA är nu den första sänkningen beräknad att ske först i augusti. Även i Europa skedde en fördröjning, men ECB genomförde till slut sin första sänkning i denna cykel i början av juni, en månad efter att Riksbanken genomfört sin sänkning från 4 procent till 3,75 procent. Räntemarknaden prisar nu in tre sänkningar ner till 3 procent från Riksbanken under det andra halvåret 2024 och därtill ytterligare tre sänkningar under våren 2025 ner till 2,25 procent. 

 

Läs vidare om kreditmarknaden i bifogad kvartalsrapport. PAM Fixed Income - Kvartal 2 2024
.pdf
Ladda ner PDF • 1.13MB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page