top of page

Inflationen i Sverige sjönk mer än väntat under november

Inflationen (KPI) i Sverige var 5,8 procent under november och har på ett år halverats från 11,5 procent (november 2022). Den årliga förändringen i KPI på 5,8 procent bestod under november till hälften av ökade räntekostnader och hyreshöjningar vilket var marginellt högre än i oktober. Mot bakgrund att bankerna under december har börjat sänka sina bolåneräntor är det rimligt att anta att denna inflationsfaktor successivt kommer att minska under 2024.

Lägre räntekostnader under 2024 sammantaget med en stärkt krona och svaga ekonomiska utsikter för 2024 gör att räntemarknaden nu prisar in att Riksbanken ska sänka styrräntan med 1,25 procent under 2024. Enligt Feds egna prognoser (Dot Plot), kommer den amerikanska styrräntan sänkas med 0,75 procent under 2024. Räntemarknaden förutspår dock att sänkningarna kommer att bli större, totalt 1,4 procent under 2024, med en första sänkning i slutet av första kvartalet. Avseende ECB prisas första räntesänkningen också in under slutet av det första kvartalet med totalt sex räntesänkningstillfällen under 2024. ECB presenterade sitt räntebesked under torsdagseftermiddagen och lämnar räntan oförändrad, vilket var väntat.Vi är - mot bakgrund av rådande trend i inflationsdata – på väg mot kraftiga räntesänkningar under 2024. Ett tydligt tecken på detta är att obligationer med längre löptider ger lägre ränta än obligationer med kortare löptider. Till exempel handlas nu en femårig statsobligation till 2,13 procent, en tvååring till 2,92 procent medan en tremånaders statsskuldsväxel handlas på 3,90 procent och Riksbankens styrränta är 4,00 procent.

Diagrammet nedan visar inflationsutvecklingen (KPI) och centralbankernas styrräntor för USA, Europa och Sverige sedan 2021. Inflationsmålet är på 2 procent för alla tre centralbankerna varav den svenska Riksbanken utgår från ett inflationsmått (KPIF) som exkluderar ränteeffekterna (KPIF var 3,6 procent för november). KPI för Europa var 2,4 procent i november och är således väldigt nära ECB:s inflationsmål. 

Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page