top of page

En introduktion till AT1-obligationer


Efter införandet av regelverket CRD 4 emitterar banker och konsumentkreditbolag AT1- och T2-obligationer med högre räntekuponger än deras övriga obligationer då emissionsbeloppen inkluderas i emittentens kapitalbas. Den högre kupongräntan krävs då dessa hybridobligationer är komplexa och med högre risk än emittentens andra obligationer.


Bifogat är en introduktion till dessa hybridobligationer med en sammanställning av emittenternas CET1-nivåer och ett urval av AT1-obligationer med aktuell kupongavkastning, yield-to-call, med mera. I presentationen belyser vi också några tydliga risker och förväntad avkastning vari SBAB:s AT1-obligation med kupongränta på nästan 7,0 procent lyfts fram.


Introduktion till AT1-obligationer
.pdf
Ladda ner PDF • 2.06MB


Utveckling under året för utvalda marknader


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page