top of page

Den svenska skvalpvalutan


Igår den 20 juni 2023 sattes ett personligt lägsta rekord för den svenska valutan då den som lägst handlades till 11,8157 mot euron. Detta motsvarar en nedgång på 6 procent i år och nästan 11 procent de senaste 12 månaderna. Grafen nedan visar utveckling de senaste 10 åren då euron stärkts drygt 33 procent mot kronan, som då handlades i 8,67 mot euron. Svenska konsumenters köpkraft i Europa utgör nu snart bara 2/3 delar av vad den gjorde för 10 år sedan.Varför är den svenska kronan så otroligt svag?

Vi hittar en rad faktorer till den svaga kronan men vill framför allt lyfta fram tre anledningar. Den främsta anledning är att mjukvaluta tenderar att säljas till fördel för hårdvaluta i kristider. När sedan kriserna ebbar ut tenderar rörelserna att reverseras. Detta tydliggörs i grafen avseende utbrottet av Corona i början av 2020 och utbrottet av Ukrainakriget 2022. En annan rimlig förklaring är att den svenska Riksbanken har en lägre styrränta än ECB:s refinansieringsränta. Skillnaden mellan 4,0 procent och 3,5 procent är betydande samtidigt som ECB är mer hökaktiga (mer räntehöjningar) än Riksbanken. Båda riksbankerna väntas höja sina räntor under juni/juli med 0,25 procent. Den tredje förklaringen till den svaga kronan kommer av den låga svenska tillväxten. Svensk BNP beräknas enligt en sammanställning gjord av Konjunkturinstitutet, sjunka med 0,8 procent under 2023 medan den europeiska tillväxten beräknas stiga med 0,5 procent. Att för utländska investerare välja att investera i Sverige trots att vi är på väg in i recession, har högre inflation (svensk KPI-inflationen för maj var 9,7 procent mot 6,1 procent i Europa) men ändå erbjuder en lägre styrränta än ECB och dessutom mitt under pågående Ukrainakrig, är mycket begärt. Lägg därtill att många europeiska investerare anser att både svenska hushåll och fastighetsbolag är alltför högt belånade och potentiellt utgör stora risker i pågående räntehöjningsklimat. För att kunna se fram emot en billigare tysklandssemester nästa år behöver således en rad faktorer inträffa. Låt oss hoppas på ett krigsslut, följt av lägre inflation, räntespreadar, en allmän räntesänkning och en starkare BNP så kanske riskviljan för svensk krona återvänder.

 

Utveckling under året för utvalda marknader
Comments


bottom of page