top of page

Att rida ut stormen


Alla investerare vill köpa aktier billigt och sälja dyrt. Men det är nog ingen som kan bemästra detta. Vår strategi på PAM Capital är att äga aktier i bolag som varit väldigt framgångsrika historiskt och som vi bedömer har förutsättningarna att fortsätta vara väldigt framgångsrika även framgent. Och att köpa dessa bolag till en värdering som speglar låga till rimliga förväntningar på bolagets framtida vinstgenerering. Det är en strategi som varit lyckosam historiskt.


Capital Group, en av världens största kapitalförvaltare, publicerade nyligen en genomgång av den historiska utvecklingen på den amerikanska börsen (S&P 500). Två hypotetiska investerare placerade 10 000 dollar i S&P 500 en gång per år i 20 år. Den ena investeraren köpte på den bästa dagen på året, alltså när kurserna stod som lägst. Den andra investeraren gjorde tvärtom och köpte på den sämsta dagen på året när kurserna stod som högst. Den genomsnittliga årliga avkastningen för investeraren som köpte när det var som billigast varje år gjorde en genomsnittlig årlig avkastning på 11,4 procent över dessa 20 år. Den andra investeraren, som köpte på helt fel dag varje år, fick en genomsnittlig årlig avkastning på 9,5 procent. Ingen dramatisk skillnad i avkastning således, trots att den ena investeraren gjorde sina köp vid helt rätt tillfälle och den andra misslyckades med tajmingen fullständigt.


Förklaringen till att båda två lyckades väl är att de var långsiktiga och hela tiden fullinvesterade. Ju längre tidshorisont - genom toppar och dalar - desto större är chanserna för ett positivt utfall. Under de senaste 94 åren, till och med den 31 december 2022, har 94 procent av 10-årsperioderna varit positiva på S&P 500. Investerare som har stannat kvar i aktiemarknaden under enstaka (och oundvikliga) perioder av sjunkande aktiekurser historiskt har belönats för sin långsiktighet.


Bild: Capital Group. Källa: S&P Index.

Sett i ett långt tidsperspektiv har aktiemarknaden förenklat gett en avkastning på cirka 10 procent per år, men med kraftiga variationer. Historiskt har varje börsnedgång följts av en uppgång. Det finns ingen garanti för att det händer den här gången, men det är sannolikt sett till historiken och förutsatt att den globala ekonomin fortsätter att växa och utvecklas. Time in the market is what’s important, not timing the market.

 

Utveckling under året för utvalda marknaderComentários


bottom of page