top of page

AT1-obligationer i SBAB

AT1-obligationer (Additional Tier 1) skapades efter finanskrisen 2008 med syfte att stärka bankernas kapitalbas och därmed uppfylla de regleringskrav som sätts på hur mycket eget kapital bankerna måste ha i förhållande till sina risker för att i förlängningen skydda skattebetalarna. AT1-obligationerna är ”hybrida” och kan i händelse av att den emitterande banken hamnar i ekonomiska svårigheter sluta att betala ränta och även konverteras till aktier. Dessa händelser regleras i lånevillkoren men aktualiseras generellt om bankens kärnprimärkapitalrelation (CET1) understiger 8 procent. AT1-obligationerna har precis som förlagslån en evig löptid men med skillnaden att långivarna förväntar sig att AT1:orna ska lösas (callas) efter fem år. AT1:orna anses vara mer riskfyllda än andra obligationer vilket synliggjordes när Credit Suisse AT1:or skrevs ner totalt i samband med räddningsaktionen från UBS. Volatiliteten i AT1:ornas priser är högre än i andra obligationer vilket blivit påtagligt när vissa nischbanker inte kunnat lösa en AT1:a vid ”call” vilket då får priset på AT1:an att sjunka kraftigt.

 

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. SBAB startade sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen. Idag tillhandahåller banken lån och möjligheter till sparande för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Sedan början av 1990-talet konkurrerar företaget med privata aktörer. SBAB har vid utgången av det tredje kvartalet 2023 en utlåning på 517 mdr kr och visade för kvartalet ränteintäkter på 1,3 mdr kr och ett resultat på 635 mkr. SBAB:s CET1 kvot var vid utgången av det tredje kvartalet 11,6 procent.

 

SBAB emitterade under veckan en ny AT1-obligation med kupong motsvarande Stibor (f.n. 4,08 procent) + 3,00 procent. Total kupong beror således på utvecklingen i Stibor och är f.n. 7,08 procent. SBAB har rätt att calla AT1-obligationen 2029-02-21.

 

Nedan är ett axplock på AT1-obligationer utgivna i SEK och USD från olika banker/nischbanker:


SBAB                                        Stibor + 3,00 procent               Call 2029-02-21

Länsförsäkringar                         Stibor + 2,90 procent               Call 2029-01-23

DNB                                         Stibor + 3,50 procent               Call 2028-09-14

Swedbank                                 7,75 procent (USD)                  Call 2030-03-17

SEB                                          6,875 procent (USD)                 Call 2027-06-30

Svea Bank                                 Stibor + 7,50 procent               Call 2028-04-03

Klarna                                      Stibor + 9,50 procent                Call 2029-02-01

Nordnet                                    Stibor + 3,90 procent                Call 2026-11-16


 

Utveckling under året för utvalda marknader


Yorumlar


bottom of page