top of page

Ändring av avgifter - orderförmedling

I ett led att omorganisera PAM Capital AB:s verksamhet kommer bolaget att ändra avgifterna för tjänsten orderförmedling. Pensum kommer på sikt att avveckla denna verksamhet och rekommenderar därför alla kunder att flytta sitt innehav till annat institut.


Ändringen avser avgifterna för depåförvaring och likviduttag samt gäller endast kunder som nyttjar tjänsten orderförmedling. De nya avgifterna träder i kraft from den 1 april 2022.


Ändringen innebär att Pensum kommer ta ut en avgift om 10 000 SEK för de kunder som vill nyttja depåförvaring samt 1000 SEK för varje likviduttag.


Undantag gäller för de kunder som enbart har innehav i Global Shipsholding som är under likvidation och därför inte kan flyttas. Likvidationen ska enligt förvaltaren Obligo Group vara klar under 2021.


För frågor, vänligen kontakta hello@pamcapital.se.

bottom of page