top of page

Juridisk information

PAM Capital AB, vidare kallad PAM Capital, är registrerade fondförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket samt står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Inom kapitalförvaltning är vi registrerade som ett värdepappersbolag och övervakas av Finansinspektionen i Sverige. Vår högsta prioritet är att du ska vara nöjd med det arbete som vi utför. Om du ändå skulle känna att du inte är helt nöjd är du välkommen att kontakta oss.

Mönster_edited.png
PENSUM-OFFICE_Lev_12_lowres.jpg

Vill du prata med en av våra medarbetare?

Mönster_edited.png
bottom of page