top of page

PAM Femella 

Nätverk för kvinnliga investerare

PAM Femella är ett kvinnligt investerarnätverk inom PAM Capital. Här samlas entreprenörer och företagsledare för att utbyta erfarenheter, hitta inspiration och väcka nya idéer. Syftet är att skapa en inkluderande miljö för kvinnor att knyta nya kontakter, bygga starka nätverk och dela värdefull kunskap.

Blommaskugga
bild -20240313-082935-3d3357bc - stor.jpeg

Årlig konferens i Marbella

Våra seminarier och nätverksträffar är avsedda att främja medlemmarnas professionella och personliga utveckling.

 

Genom att vara en del av PAM Femella blir du inbjuden till våra nätverksträffar och vår årliga konferens som äger rum i Marbella. Under tre hela dagar får du lyssna på föredrag om speciellt utvalda investeringsprojekt, men framförallt dela erfarenheter och idéer i en härlig miljö och god stämning.  

Kommande evenemang

Nätverksträff - 23 augusti 2024 - Stockholm
 
Nätverksträff - 17 oktober 2024 - Göteborg

Nätverksträff - 17 januari 2025 - Stockholm


Årlig konferens - 26-28 mars 2025 - Marbella

Tidigare evenemang

Årlig konferens - 13-15 mars 2024 - Marbella

Nätverksträff -19 januari 2024 - Stockholm

Entreprenörskap i olika skepnader

Femella_La Concha.jpeg

Våra värderingar

t-r-photography-nykdRFb6QsY-unsplash kopiera.jpg

Vi delar med oss av:

- Erfarenheter och kunskap

- Affärsmöjligheter och kontakter

- Framgångar och motgångar 

- Glädje och sorg

t-r-photography-nykdRFb6QsY-unsplash kopiera.jpg

Vi strävar efter hållbarhet:

- I de affärer vi skapar och leder

- I vår ambition att skapa balans i livet

- För ett långsiktigt välmående för individ så väl som samhälle

t-r-photography-nykdRFb6QsY-unsplash kopiera.jpg

Vi stärker varandra genom att:

- Inspirera och stötta varandra

- Applådera och hylla varandra 

- Ge och ta emot feedback 

För att vara en del av nätverket förväntas medlemmarna följa och värna om våra gemensamma värderingar. 

Kontakta Lotta Elmfeldt eller någon av våra rådgivare för mer information om PAM Femella.

Femella - version 2.png
bottom of page