top of page

Vi går mot ljusare tider

Den senaste uppdateringen av det globala inköpschefsindexet (Global Manufacturing PMI), som publicerades förra veckan, visar att tillverkningsindustrins affärsförhållanden förbättrades för första gången på 18 månader. Uppgången ger en välkommen indikation på att tillverkningsindustrin återigen utvecklas i en positiv trend.Förbättringen kan sannolikt delvis förklaras av att den lageruppbyggnad som pågått en längre tid, sedan pandemiutbrottet, är över samt att hushållen lärt sig att leva med högre räntekostnader. Globalt, och inte minst i USA, är arbetsmarknaden generellt sett stark vilket gör att konsumtionen upprätthålls på en bra nivå.

Inköpschefsindex för Sverige har förbättrats markant och stigit från 41 i maj 2023 till den senaste siffran, för februari, på 49. En indexnivå under 50 betyder förvisso att ekonomin försvagas, men utvecklingen går definitivt åt rätt håll. Även aktiviteten i Europa förbättras från låga nivåer.

Den här datan bekräftar de större verkstadsbolagens självsäkra attityd i samband med att rapporterna för det fjärde kvartalet presenterades.

Vi gör bedömningen, i linje med de flesta andra, att den globala ekonomin går mot en mjuklandning i år och att 2025 blir bättre än 2024. De globala verkstadsbolagen som är noterade i Sverige, som till exempel Assa Abloy, Atlas Copco och Sandvik, bör fortsätta att utvecklas väl i den här miljön, bedömer vi. Men baksidan med detta ur ett aktiemarknadsperspektiv är att dessa bolag generellt sett värderas generöst. Att efterfrågan successivt kommer att förbättras ligger alltså redan i förväntansbilden och är diskonterat av aktiemarknaden.


Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page