top of page

Vad säger verkstadsjättarna om konjunkturen?

Vår bild av konjunkturen efter att ha läst kvartalsrapporterna från de större verkstadsbolagen och även diskuterat med företagsledningarna, är att efterfrågan förvisso försvagas men utan den dramatik som vi kan läsa om i media. Verksamheterna utvecklas väl generellt, med hög lönsamhet och bra kassaflöden, men även företagsledningar och styrelser påverkas av allt elände vi för närvarande upplever i världen, även om det inte direkt påverkar företagets verksamhet i någon större utsträckning. En svagare efterfrågan syns i vikande orderingång och vi kommer rimligtvis uppleva en försämrad makromiljö åtminstone fram till och med det andra kvartalet nästa år. Men ”orderboken är bättre än vad som speglas i utsikterna”, som en vd uttryckte det.


Tydligt är att konsumentnära bolag har det svårast. Det högre ränteläget påverkar konsumtionen, mer i Sverige än i omvärlden generellt i och med att vi har en hög andel rörliga bolån och en högre inflation relativt jämförbara länder. Den amerikanska konsumenten stretar emot förvånansvärt bra men även i USA bör de högre räntorna, tillsammans med generell inflation, pressa konsumtionen framgent. Thule vittnar om det i dagens rapport till exempel.


De större svenska verkstadsbolagen är oerhört duktiga på att anpassa verksamheten efter hur efterfrågan förändras. Det förklarar den goda marginalutvecklingen. Värt att notera är att kassaflödet är väldigt bra, vilket det brukar vara i lite sämre tider då kundfordringar och varulager minskar, men det är också ett resultat av det arbete bolagen gör.


Vi har en hög andel verkstadsbolag i vår aktieförvaltning för närvarande. I Sverige har vi många bolag i verkstadssektorn som historiskt, i såväl konjunkturuppgång som -nedgång, presterat väldigt väl. Dessa bolag är strukturella vinnare, även om de självfallet kommer att påverkas av en sämre konjunktur kortsiktigt. Aktiemarknaden är väldigt dramatisk och överdriver rörelserna både uppåt och nedåt. Vi har därför tagit tillfället i akt och köpt aktier i verkstadsbolag av hög kvalité som för ovanlighetens skull handlas till rimliga eller till och med låga värderingar.

Ett klassiskt exempel är SKF vars aktiekurs historiskt har bottnat i det första kvartalet med negativ volymutveckling, vilket vi fick i det tredje kvartalet. Aktiemarknaden tittar i regel 4-5 kvartal framåt och köper på en förväntad förbättring. Det kan betyda att efterfrågan är svag men mindre svag än tidigare. Det tolkar aktiemarknaden som positivt även om de absoluta talen är dystra.


Efter regn kommer solsken och solen kommer att lysa på aktiemarknaden igen efter det höstrusk vi upplever just nu.


"Higher for longer"

Under slutet av förra veckan handlades både 5-åriga och 10-åriga amerikanska statsobligationsräntorna till över 5 procent, men har denna vecka rekylerat 15-20 bps. 5 procent är den högsta nivån som den amerikanska 10-åringen har handlats på sedan 2002 medan 5-åringen under kortare perioder 2007 och 2008 varit över 5 procent. Anledningen till dessa ”höga” räntenivåer är större utförsäljningar av statspapper i USA samt internationella, läs kinesiska, investerare som säljer amerikanska statspapper vilket pressar ner priserna och ökar räntorna (yielden).

Även svenska statsobligationer handlas upp där den 5-åriga obligationen förra veckan handlades över 3 procent vilket är 11-årshögsta. Slutsatsen vi drar av detta är att räntemarknaden i större utsträckning än tidigare ser en längre period av styrräntor på befintliga nivåer. Detta är i linje med vad centralbankerna signalerar när de säger ”higher for longer”, vilket är ett retoriskt sätt att förstärka effekten av genomförda räntehöjningar. Vår tro är fortsatt att den amerikanska centralbanken (FED) höjer räntan ytterligare en gång i år precis som Riksbanken, men att båda centralbankerna därefter avvaktar med ytterligare höjningar, precis som den europeiska centralbanken (ECB) gjorde i går. Att invänta hur de senaste 1,5 årens räntehöjningar påverkar inflationen känns rimligt, speciellt i Europa och Sverige där inflationen sedan nästan ett år är fallande.


 

Utveckling under året för utvalda marknaderComentários


bottom of page