top of page

Vad är det som händer med SBB?

I måndags meddelade S&P att man sänker sitt kreditbetyg för SBB från BBB- till BB+ då S&P anser att SBB:s skulder, vilka summeras nedan, är drygt 60% och därmed bryter tröskelvärdet för Investment Grade (BBB-). Nedgraderingen till High Yield innebär att vissa (45%) av SBB:s seniora obligationer (cirka 22 mdr) får en ”step-up” med 1,25% vilket kommer kosta SBB 270 mkr/år i förhöjda räntekostnader. Det stora värdetappet kommer dock från SBB:s B-aktie som tappat 43% på beskedet i måndags (från 10,50 till 6,0 kr) och från deras D-aktie (preferensaktie) som tappat 30% från 13,75 till 8,20 vilket motsvarar en direktavkastning på 24%. Detta är extravagant då inställd D-aktieutdelning på 2 kr/år ackumuleras med 10% ränta och betalas ut vid kommande utdelningstillfälle. Lägg därtill att priserna på SBB:s obligationer sjunkit i värde. I SBB:s Q1-rapport värderas Tillgångarna till 164 mdr, varav fastigheter inklusive JV etc. uppgår till 149 mdr, Egna Kapitalet till 63 mdr och Skulder till 101 mdr. SBB:s skulder Räntebärande lån 78,1 mdr (48%) Hybridlån 6,5 mdr (10%)* D-aktie 6,0 mdr (3%) Summa 100,6 mdr (61%) Att S&P inkluderar preferensaktier och hybridlån som Skulder är märkligt då dessa tillgångar är emitterade för att bokas som Eget Kapital. *Hybridlånen handlades med kraftig rabatt redan innan S&P:s rapport och handlas nu till cirka 18% årlig yield till förfall då marknaden inte tror att SBB kommer ”calla” (lösa in) obligationerna vid första call-datum.

Slutsatser

SBB har 1,45 mdr A- och B-aktier motsvarande ett börsvärde på 9 mdr. Substansrabatten jämfört med det egna kapitalet är nu nästan 85% vilket förklaras av att marknaden avser att SBB:s fastighetsportfölj är övervärderad. SBB förväntas nu accelerera försäljningen av fastigheter och andra tillgångar för att kunna minska sina skulder. Att SBB:s tillgångar även vid stor rabatt skulle understiga 95 mdr (justerat för goodwill på 5 mdr) skulle vara häpnadsväckande då dessa består av offentliga fastigheter och hyresrätter. Föga förvånande tror vi att SBB kommer att genomföra större försäljningar med tilltagande acceptans för rabatt. Då vi inte tror att försäljningarna kommer ske med rabatt överstigande 30 % mot bokförda värden, tror vi att Vd Iilja Batljan klarar detta. Med hjärtat i halsgropen. Och därmed räddar i alla fall långivare från ytterligare värdenedgångar.


Comments


bottom of page