top of page

Världens börser har tagit ett ordentligt glädjeskutt!

Det blev ett rejält tomterally som avslutade 2023, trots att Stockholmsbörsen har fallit något den här veckan. Uppgången i december är så här långt 7 procent och för 2023 17,5 procent. Sedan botten i slutet av oktober har Stockholmsbörsen stigit 19 procent. Aktiemarknaden har fokuserat på ränteutvecklingen mer än vanligt det här året, så när den amerikanska centralbanken i början av november signalerade ett slut på räntehöjningarna tog världens börser ett ordentligt glädjeskutt. Fastighetssektorn har gått allra bäst under den här perioden och stigit 43 procent sedan botten den 25 oktober och 13,5 procent i december. Euforin över de lägre räntorna är påtaglig och det finns en uppenbar risk för bakslag på aktiemarknaden på kort sikt i och med att stämningen kanske är lite väl sorglös för tillfället. 

 

Under nästa år förväntas räntorna fortsätta sjunka. Men lägre räntor är ett resultat av oro för konjunkturen. Det finns således en risk att investerarnas glädje över lägre räntor byts ut till oro för bolagsvinsterna. Under slutet av januari publicerar de flesta större bolagen sin utveckling i det fjärde kvartalet. De globala verkstadsbolagen har sannolikt fortsatt att gå bra – med hög lönsamhet och starka kassaflöden – även om företagsledningarna förmodligen kommer att uttrycka sig i försiktiga ordalag om framtiden. De bolag som har stor exponering mot den svenska marknaden har antagligen utvecklats sämre. Det är vår förväntansbild.Under höstens nedgång passade vi på att addera några kvalitetsbolag till vår nordiska förvaltning. Troax har utvecklats allra bäst av dessa med en uppgång på 54 procent. Hexagon och Hexpol har stigit med 26 respektive 24 procent och AQ Group är +17 procent. Det är fördelen med börsnedgångar – att många bra bolag faller orättvist mycket. Nu är det dock svårare att hitta bra bolag till låga värderingar.

 

Trots en förmodad konjunkturförsvagning i det korta perspektivet har vi en långsiktigt positiv syn på aktiemarknaden i allmänhet och i synnerhet de bolag vi äger i Nordenförvaltningen. Vi äger främst bolag som historiskt lyckats växa med lönsamhet även under svåra perioder på makroplanet. I och med gynnsamma tillväxtförutsättningar, hög lönsamhet och solida balansräkningar har vi en portfölj som vi bedömer kommer utvecklas relativt starkt även om makroförutsättningarna är utmanande.


 

Utveckling under året för utvalda marknaderKomentarai


bottom of page