top of page

Världens aktiemarknader fortsätter sin uppgång

Alla ledande börsindex är på all-time-high eller i närheten. Med en global ekonomi som förväntas bli bättre, bolagsvinster som utvecklas positivt trots en för tillfället lite motigare makromiljö på sina håll och en stabil inflationsutveckling ser det ljust ut för tillgångsslaget aktier. Den generella förväntansbilden är att årets andra halvår blir bättre än det första för bolagsvinsterna och att den förbättringen fortsätter under 2025.


Den här muntra, samstämmiga framtidssynen speglas också i VIX, som mäter förväntad volatilitet i S&P 500 utifrån optionshandeln, som är nere på väldigt låga nivåer. Det är kanske just detta – att ”alla” investerare är överens om att uppgången ska fortsätta – som är den största risken.

Det är de större amerikanska tech-bolagen som driver börsuppgången till väldigt stor del, och då primärt Nvidia. Nvidia var upp 27 procent i maj och 15 procent efter Q1-rapporten som publicerades den 22 maj. Nvidia är nu världens näst största bolag, efter Microsoft, mätt i börsvärde. Apple steg 13 procent i maj och Facebook lyfte 9 procent. Microsoft gick upp 7 procent och Google steg 6 procent. Maj i år var för övrigt den bästa majmånaden i USA (S&P 500) sedan 2009. Vi noterar även att Nvidia, som är upp 144 procent hittills i år, står för över hälften av årets uppgång för S&P 500.


Lägre räntor ger stöd till börsutvecklingen

Igår sänkte den europeiska centralbanken (ECB) sina styrräntor med 25 bps, i vad som var en mycket väntad sänkning och i början av maj sänkte Riksbanken styrräntan för första gången sedan 2016, till 3,75 från 4 procent. Fortsatta styrräntesänkningar är att vänta under hösten där både ECB och Riksbanken väntas sänka sina respektive styrräntor minst två gånger. Konsumtionen kommer att öka med lägre räntor då detta ger större disponibelinkomst vilket kommer att generera högre ekonomisk tillväxt. Förväntningar om högre BNP syns redan i prognoser från ECB där tillväxten i Europa nu väntas bli 0,9 procent för 2024, vilket är 0,3 procent högre än prognosen från i mars. Lägre styrränta ger lägre räntekostnader på korta lån vilket ökar företagens investeringar och bidrar till både tillväxt och potentiellt högre företagsvinster.


Utveckling under året för utvalda marknaderComments


Commenting has been turned off.
bottom of page