top of page

Svensk inflation sjönk mer än väntat under februari


Beräknat på årsförändringen var KPI 4,5 procent i februari, ner från 5,4 procent i januari. Även KPIF kom in lägre än väntat på 2,5 procent från 3,3 procent i januari. Marknadens förväntningar var 4,7 procent för KPI och 2,6 procent för KPIF, medan Riksbankens KPIF-prognos var 2,9 procent. Beräknat som månadsförändring var KPIF 0,2 procent vilket också var lägre än marknadens förväntningar på 0,3 procent.

KPI-inflationen består fortfarande i stor utsträckning till ökade ränte- och boendekostnader. Totalt 2,7 procent av inflationen på 4,5 procent är hänförligt till ränta (2,2 procent) och andra boendekostnader (0,5 procent), det vill säga att 60 procent av KPI-uppgången är hänförligt till boendekostnader. Dessa inflationskomponenter hålls tillbaka av energipriser där el och drivmedel hade en årsförändring på cirka -12 procent i snitt och påverkade KPI negativt med 0,7 procent under februari jämfört med året innan.Inflationsutfallet är kraftigt under Riksbankens prognos, vilket stärker Riksbankschef Erik Thedéens uttalanden att styrräntan kan komma att sänkas vid Riksbanksdirektionens nästa möte den 1 maj. Lägg därtill att KPI successivt kommer att sjunka som en konsekvens av att bolåneräntorna sänks och oberoende av om Riksbanken sänker styrräntan kommer bolåneräntorna troligen redan under slutet av sommaren att vara lägre än året innan och därefter påverka KPI negativt.

Vår bedömning är att sannolikheten för att Riksbanken sänker styrräntan till 3,75 procent vid sitt nästa möte den 1 maj har ökat markant mot bakgrund av dagens inflationsstatistik.Bild: Euro area KPI inflation februari 2024 (YOY), källa: ECB

Comentarios


bottom of page