top of page

Svagare period framför oss


Nu går vi in i en svagare period för aktier. Så har det varit historiskt i alla fall. Men sett till historiken ska det bli bättre redan i oktober. Börsvädret i augusti har varit mulet så här långt med en nedgång på Stockholmsbörsen på 4,9 procent. Årets uppgång var per stängning igår 5,2 procent. Som mest var Stockholmsbörsen +13,4 procent i år.

Det kommer kraftiga varningssignaler från den kinesiska ekonomin och räntorna i både Sverige och USA har stigit märkbart under sommaren. Kinas ekonomi har inte tagit fart efter pandemin. Det har i många år pratats om det kinesiska banksystemets sköra situation, utan att något drastiskt inträffat, men nu har den diskussionen blossat upp igen då allt fler fastighetsbolag uppges ha likviditetsproblem. Det mest sannolika är dock att inget drastiskt (som påverkar den globala ekonomin) inträffar den här gången heller.

Angående ränteuppgången så använder vi en riskfri ränta på 3 procent i våra värderingsmodeller. Om vi höjer den till 3,5 procent sjunker värdena med 6-7 procent. Räntan på den svenska 10-åriga statsobligationen är 2,83 procent.

Sommaren har präglats av rapporterna för det andra kvartalet. Generellt sett var utvecklingen i kvartalet stark, men tecken på en avmattning i efterfrågan var, som väntat, tydligare. Konjunkturen ser gissningsvis ut att försämras de kommande fyra kvartalen. En försämrad efterfrågan för konsumentprodukter har varit tydlig länge men nu bör vi rimligtvis se en bredare försämring. Orderingången visar inte samma fina tillväxttal som tidigare och företagsledningarna uttrycker sig mer försiktigt kring framtiden än tidigare. Samtidigt fortsätter inflationen att vara hög; 9,3 procent i Sverige i juli.

Vi ser stor uppsida i flera av de aktier vi äger i förvaltningen, även inklusive en avmattning i den globala ekonomin. Förvisso är i princip alla företag mer eller mindre konjunkturkänsliga men vi väljer innehav utifrån bolagsspecifika drivkrafter. Framför allt ska bolagen ha bra långsiktiga tillväxtförutsättningar och hög avkastning på kapitalet. En kortare nedgång på aktiemarknaden kan ge möjlighet att köpa kvalitetsbolag till en rimlig värdering.

 

Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page