top of page

Stor tillväxtpotential för Nederman


Tidigare i veckan var vi i Helsingborg på bolagsbesök hos Nederman. Nederman är inget innehav i någon av våra portföljer för närvarande, men är ett bolag vi gärna äger på sikt.

Nederman arbetar med industriell luftrening och hjälper kunder runt om i världen att skydda sina anställda, sin produktion och miljön från damm, rök och avgaser. Nedermans produkter fångar in och suger ut föroreningar samt reducerar miljöpåverkan och förbättrar produktionseffektiviteten i och med god arbetsmiljö och hög kvalitet på de produkter som lämnar fabriken.


Snabbfakta

  • Huvudkontor i Helsingborg

  • 2 400 anställda i närmare 30 länder

  • Distributörer i ytterligare 30 länder

  • 21 produktionsanläggningar på 5 kontinenter

  • Aktien noterades den 16 maj 2007

  • Latour är största ägare med 30 procent av rösterna

  • Johan Menckel är styrelseordförande och Sven Kristensson är vd

  • Börsvärdet är cirka 6,5 miljarder kronor och nettoskulden vid utgången av 2022 uppgick till 1,5 miljarder kronor.


Kunderna finns bland annat inom generell industri och processindustrin. Närmare hälften av försäljningen finns i Europa, cirka en tredjedel i Nordamerika och resterande cirka 20 procent i Asien. USA är den klart största marknaden med 28 procent av koncernens totala försäljning. Omsättningen uppgick till 5,2 miljarder kronor år 2022 med en rörelsemarginal (justerad EBITA) på 10,9 procent och där eftermarknaden står för närmare 20 procent av omsättningen. Rörelsemarginalmålet (justerad EBITA) är 14 procent. Avkastning på operativt kapital ska vara minst 15 procent. 2022 var avkastningen på operativt kapital 15,2 procent och vi bedömer att den ökar ytterligare på sikt. Nedermans globala marknadsandel beräknas (av Nederman) till cirka 10 procent, så den totala marknaden uppgår till omkring fem miljarder euro och bör kunna växa något snabbare än generella industriinvesteringar.


Tillväxten drivs av myndighetskrav och behov av effektivare energianvändning. Produkterna reducerar miljöpåverkan och förbättrar produktionseffektiviteten, vilket ger Nederman strukturell tillväxt i ryggen. Globala drivkrafter är ökat fokus på miljö och hälsa, produktkvalitet, ökat behov av återvinning och effektivare energianvändning. Bolaget har därför goda möjligheter att växa organiskt och även via förvärv då marknaden är väldigt fragmenterad. Vi bedömer att innevarande år kan bli utmanande då konjunkturen viker, men att de långsiktiga tillväxtförutsättningarna är goda och att fortsatta effektiviseringar bör kunna möjliggöra att rörelsemarginalmålet på 14 procent nås inom en treårsperiod (jämfört med 10,9 procent förra året och 12,2 procent år 2021). Om Nederman lyckas nå en EBITA-marginal på 14 procent år 2026, kombinerat med våra övriga antaganden, blir den årliga genomsnittliga vinsttillväxten cirka 14 procent. P/e-talet är 17 räknat på nästa års förväntade vinst.

Ett problem med Nederman är dock den dåliga likviditeten i aktien. Branschkollegan Absolent har samma problem. Bolagen har, som vi uppfattar det, till stora delar kompletterande verksamheter och en sammanslagning skulle därmed kunna skapa aktieägarvärde. Absolent har ett börsvärde på närmare 5 miljarder kronor och värderas väldigt högt, anser vi.

 

Utveckling under året för utvalda marknader


Comments


bottom of page