top of page

Stark start på rapportperioden

Det har kommit fem intressanta omvända vinstvarningar inför den stundande rapportsäsongen. I förra veckan ”varnade” Volvo, Novo Nordisk, AAK, Danske Bank och Traton för bättre resultat än väntat i det första kvartalet. Ingen av dessa uppdateringar säger dock särskilt mycket om den generella efterfrågan i ekonomin utan har till största del bolagsspecifika förklaringar.

Volvo och Traton

För Volvos del har komponentbrist och produktionsstörningar varit ett större problem än efterfrågan och nu när leveransproblemen har lättat betydligt går produktionen smidigare och lönsamheten stärks. Det justerade rörelseresultatet steg med 45 procent till 18,4 miljarder kronor i det första kvartalet, vilket innebär en marginal på 14 procent. Volvo meddelade även att rörelsemarginalen inom Lastvagnar var 14,2 procent och inom Anläggningsmaskiner 18,3 procent. Starka siffror!

Traton-aktien, som är ett innehav i Nordenportföljen, stärktes i princip lika mycket (7 procent) på beskedet som Volvo-aktien. I fredags kväll kom Traton med en egen omvänd vinstvarning och i måndags steg aktien med 6 procent. Vinsten i det första kvartalet steg med 133 procent, inte minst tack vare att Scanias rörelsemarginal förbättrades till 13,3 procent. Traton-aktien har stigit över 50 procent i år och Volvo-aktien är upp 13 procent hittills i år.

Novo Nordisk

Novo Nordisk, också ett innehav i Nordenportföljen, skördar framgångar med sitt bantningsläkemedel Wegovy och påverkas inte särskilt mycket av en sämre konjunktur. Bolaget höjde i torsdags sin prognos för helåret 2023 avseende rörelseresultatet till en förväntad tillväxt på 28-34 procent, från tidigare 13-19 procent. I det första kvartalet steg resultatet med 28 procent. Ytterligare en kontraktstillverkare (utöver Catalent) ska börja tillverka Wegovy. Det är snarare produktionskapaciteten än efterfrågan på Wegovy som styr försäljningen.

Novo Nordisk huvudkontor utanför Köpenhamn.

AAK

I torsdags kväll meddelade AAK att rörelseresultatet för det första kvartalet blev rekordhögt tack vare produktivitetsförbättringar och ett fortsatt fokus på speciallösningar. Dessutom har prishöjningar bidragit. Rörelseresultatet ökade med 43 procent till 952 miljoner kronor. Aktien steg 9 procent i fredags.

Danske Bank

Danske Bank bedömer nu att nettovinsten i år hamnar i intervallet 16,5 till 18,5 miljarder danska kronor, jämfört med 15-17 miljarder danska kronor när bokslutskommunikén för 2022 publicerades den 2 februari. Förbättringen beror på ett högre förväntat tradingnetto och lägre kreditförluster snarare än ett förbättrat räntenetto, vilket hade varit att föredra. Aktien steg 4 procent i fredags och drog med sig övriga nordiska bankaktier. SEB och Swedbank, som är innehav i Nordenportföljen, steg med 5 respektive 2 procent.

Atrium Ljungberg först ut av fastighetsbolagen

Utöver dessa omvända vinstvarningar var Atrium Ljungberg först ut av fastighetsbolagen att publicera resultatet för det första kvartalet och aktien steg 8 procent på rapportdagen. Hyresintäkterna steg med 12 procent, främst till följd av indexreglering och förvaltningsresultatet förbättrades med 16 procent. Den genomsnittliga räntan som bolaget betalade i kvartalet uppgick till 2,4 procent, upp från 1,8 procent samma kvartal förra året. Avkastningskravet ökade med blygsamma 0,1 procent innebärande en värdeförändring på -729 miljoner kronor. Vi fortsätter att förundras över de små förändringarna i avkastningskrav mot bakgrund av den exceptionella ränteuppgången det senaste året. Den kraftiga uppgången för aktien berodde sannolikt på den fina resultatutvecklingen i det första kvartalet i kombination med att inflationssiffran i fredags var lägre än väntat. Fastighetsindex steg 4 procent i fredags.

Metsä Board

Det kom även en traditionell vinstvarning förra veckan, från den finska kartongtillverkaren Metsä Board. Vinstvarningen förklaras främst av lägre efterfrågan på massa, vilket även påverkar vårt innehav SCA som är en stor massaproducent. Men att verksamheten är konjunkturkänslig och efterfrågan försämras är ingen nyhet i sig.
Comments


bottom of page