top of page

Skillnad på tidsperspektiv skapar möjligheterStockholmsbörsen har haft en bra utveckling hittills i år (+10,5 procent) och på vissa håll har värderingarna blivit ganska generösa, samtidigt som många bolag värderas mer försiktigt. Generellt sett har bolag med starkt momentum i sin verksamhet gått bättre än de bolag som brottas med en sämre marknad för sina produkter. Det är väl rättvist, men en alltför stark kursutveckling jämfört med hur vinsterna utvecklas innebär att värderingen riskerar att spegla för höga förväntningar på framtida vinstgenerering. Det gäller även åt motsatt håll, att förväntningarna på den långsiktiga vinstförmågan underskattas om investerare skyr bolag som utvecklas svagt för stunden. Den här diskrepansen skapar möjligheter.


Bild: SEB Group

Bank, bygg och fastigheter har gått svagt i år. Bankerna gynnas av de högre räntorna, vilket syns tydligt i ett kraftigt förbättrat räntenetto, men det har inte gett utväxling i aktiekurserna. Det beror sannolikt delvis på oro för utlåningen till fastighetssektorn. Vår bedömning är att bankerna kommer att hantera fastighetsoron på ett framgångsrikt sätt. Vi är inte särskilt oroliga för stora kreditförluster. Bankernas kreditförluster har i princip varit obefintliga sedan finanskrisen, vilket tyder på att bankerna snarare tar för låg än för hög risk. Svenska banker har hög avkastning på kapitalet och är välkapitaliserade. Värderingen är anmärkningsvärt låg. Vi äger SEB och Swedbank i vår förvaltning.


Verkstadsaktierna har generellt sett gått bra i år. En sämre konjunktur syns ännu inte i siffrorna. Bolag som allmänt anses ha högre kvalité, som ABB och Atlas Copco, har gått bättre än bolag som investerare har en mer skeptisk syn på, som till exempel Sandvik och Trelleborg. De två förstnämnda bolagen värderas betydligt högre än de två sistnämnda och vi anser att värderingsskillnaden är för stor. Trelleborg har sedan flera år tillbaka successivt förbättrat sina nyckeltal, vilket inte fullt ut speglas i värderingen. Även Sandvik verkar ha en mer stabil verksamhet nu jämfört med för några år sedan, men här är osäkerheten större. Den stora osäkerheten för de cykliska bolagen är om, och i så fall när, efterfrågan viker. Vi räknar med en svagare utveckling för bolagen under det andra halvåret i år och det första halvåret nästa år.

Sammanfattningsvis försöker vi se bortom bolagens kortsiktiga prestation och istället värdera bolagen utifrån deras långsiktiga förmåga att generera kassaflöden. Denna skillnad i tidsperspektiv skapar möjligheter att generera hög avkastning på aktiemarknaden långsiktigt.

 

Utveckling under året för utvalda marknader


Comments


bottom of page