top of page

Så ser vi på ekonomin och aktiemarknaden inför hösten 2023


Vår syn på den globala ekonomin under årets andra halva är att efterfrågan försämras jämfört med det första halvåret. Bolagen har nu i många fall svårt att få igenom prishöjningar. Men det är samtidigt som råmaterialpriserna har sjunkit, så det är egentligen högre lönekostnader som hotar bolagens lönsamhet. Nu när komponentförsörjningen är nära normala nivåer tillåts lagernivåerna att sjunka, vilket är positivt för bolagens kassaflöde.

Den europeiska ekonomin växer svagt, USA fortsätter att gå starkt och utvecklingen i Kina är en besvikelse. I det korta perspektivet krävs att USA fortsätter att dra den globala ekonomin men frågan är hur länge den amerikanska konsumenten orkar trotsa det höga ränteläget. Utsikterna för den kinesiska ekonomin är pessimistiska.

Tillväxtutsikterna globalt för i år och nästa år är svaga. Inflationen ser ut att mattas av gradvis. Det talar för lägre räntor eller i alla fall att räntorna stabiliseras på en acceptabel nivå för konsumenten. Om räntorna stabiliseras bör det ha en lugnande effekt på konsumenten, vilket bör gynna konsumtionen i allmänhet, och i synnerhet konsumtionen av sällanköpsvaror.

I vår förvaltning äger vi främst bolag som historiskt lyckas växa med lönsamhet även under svåra perioder på makroplanet. De aktier som fått mest stryk på senare tid – aktier i konsumentnära bolag med hög belåning – bör vara de aktier som återhämtar sig mest kraftfullt när vi får en stabilisering av räntorna, vilket förhoppningsvis sker under hösten.

Under hösten och vintern blir det intressant att se hur bolagen hanterar en svagare efterfrågan. En stabilisering av ränteläget skulle förmodligen rädda aktiemarknaden och framför allt sätta fart på högbelånade bolag med konsumentexponering. Men oavsett konjunktur- och ränteläge kommer det alltid att finnas drivkrafter som gynnar vissa bolag. Och tillsammans med effektiviseringsinitiativ kan vinsttillväxten bli hög även i en sämre konjunktur. Det gäller med andra ord att äga rätt bolag, som vanligt.

 

Välkommen på lunchseminarium 8:e och 13:e september

Glöm inte att anmäla dig till något av våra lunchseminarium kring de stressade fastighetsbolagen – fredag den 8:e september, alternativt onsdag den 13:e september,

kl. 12.00. Vi bjuder på lunch under seminariet. Varmt välkomna!

 

Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page